Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö kliver på den nya Naturbussen

Nästa år föreslås att den populära Naturbussen, som är ett samarbetsprojekt mellan Malmö, Lund, Lomma, Staffanstorp och Region Skåne, ska utvecklas vidare och omfatta ett större område. Syftet är, nu som tidigare, att ge människor möjlighet att på ett enkelt och miljövänligt sätt ta sig ut till olika kulturupplevelser, natur- och rekreationsområden. Fler kommuner ska medverka samtidigt som utbudet av resmål och aktiviteter breddas. Projektet ska också i större utsträckning än hittills inriktas på turister.

Kommunstyrelsen i Malmö har beslutat att delta i projekt Naturbussen under 2009 med en finansiering på 840000 kronor. Detta under förutsättning att övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden.

Malmö avser också att stödja projektet under 2010 och 2011 om det visar sig att det utvecklas så som det är tänkt.

- Vi vill öka Malmöbornas tillgång till natur- och kultur och där kommer Naturbussen in som en självklar satsning, säger kommunalrådet Lari Pitkä-Kangas (mp).

- Vad som är bra är att det ger barn- och ungdomar en första kontakt med naturen och det skånska landskapet. Jag hoppas att fler kommuner följer med i utvecklingen av Naturbussen även i framtiden, säger han.

Kontaktpersoner

Lari Pitkä-Kangas 040 34 40 95

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070623 85 71

(Ärende 24)

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se