Gå direkt till innehåll
Ditte Ejlerskov & EvaMarie Lindahl About: The Blank Pages, 2014–2020
Ditte Ejlerskov & EvaMarie Lindahl About: The Blank Pages, 2014–2020

Pressmeddelande -

Malmö Konstmuseums samling av nordisk samtidskonst växer tack vare Ny Carlsbergfondet

Malmö Konstmuseum har tack vare Ny Carlsbergfondet i år kunnat förvärva flera betydande verk av danska konstnärer som tydligt stärker konstmuseets position som ett centrum för nordisk samtidskonst.

Skulpturinstallationen Fountain (2019) av Sif Itona Westerberg (f. 1985) visades tidigare i år på konstmuseets utställning Shapeshifters. Westerbergs skulpturer liknar antika reliefer av mytologiska varelser vars kroppar ofta var ihopsatta av olika slags djur. De påminner oss om att dagens genteknik gör att gränsen mellan fantasi, mytologi och verklighet håller på att suddas ut.

Målningen Sisters of Kolbojnik (2002) av Tal R (f. 1967) är ett utmärkt exempel på konstnärens färgstarka palett och fantasifullhet. Ordet Kolbojnik är hebreiska för ’överblivet’ eller ’rester’ och syftar på hur Tal R fritt låter sig inspireras av olika konstströmningar – från expressionism till outsider-konst – när han gör sina ”lunchlådor” av olika idéer och material. Tal R har tidigare inte varit representerad i Malmö Konstmuseums samlingar, något vi nu äntligen har kunnat råda bot på.

Tal R, Sisters of Kolbojnik, 2002


Ditte Ejlerskov (f. 1982) & EvaMarie Lindahl (f. 1976) är konstnärerna bakom installationen About: The Blank Pages (2014–2020) som består av fyra bokhyllor fyllda med konstnärsmonografier. 89 av böckerna är publicerade i serien Taschen Basic Art Series och ytterligare 92 böcker är skapade av konstnärerna i samma stil, men med blanka vita sidor. De representerar konstmonografier över kvinnliga konstnärskap som enligt Ejlerskov & Lindahl borde ha varit publicerade men som ännu saknas.

I Nina Beiers (f. 1975) skulpturserie Empire (2019) ingår delar av servisen Empire, som producerades av Royal Copenhagen. Idag så förknippas kinesiska vardagsföremål ofta med lågkvalitativa kopior, men förhållandet har historiskt varit det omvända. Under flera århundraden var den europeiska produktionen av porslin underlägset den kinesiska. När européerna efter bästa förmåga kopierade hantverket så valde de att behålla den kinesiska stilen som en slags visuell kvalitetsmarkör. Beiers konstnärskap öppnar upp nya perspektiv för hur vi förstår vardagsobjekts koloniala och sociala historier.

Nina Beier, Empire, 2019

I våras införskaffades videoverket Faithful and Diligent (2017) av Kirsten Astrup, skulpturen Puddle (XI) (2015) av konstnärsgruppen A Kassen samt multimediaverket Stellar Spectra (2020) av Nanna Debois Buhl. Även dessa med generöst stöd av Ny Carlsbergfondet.

Ny Carlsbergfondet är en dansk privat och obunden konstfond upprättad 1902 av bryggaren Carl Jacobsen och hans fru Ottilia. Fonden verkar för att realisera makarna Jacobsens vision om att göra konsten tillgänglig för bredast möjliga publik.

Ämnen

Kategorier

RegionerPresskontakt

Kulturförvaltningen: Björn Jumme

Kulturförvaltningen: Björn Jumme

tf Kommunikatör Malmö Konstmuseum 0736711860

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se