Gå direkt till innehåll
© Jenny Eliasson/Malmö Museer
© Jenny Eliasson/Malmö Museer

Pressmeddelande -

Malmö Museer får stöd till att utveckla Vattenvetarna – ett mobilt vattenlaboratorium

Nu står det klart att Malmö Museer och dess samarbetspartners får 7,5 miljoner kronor i stöd från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Detta för att utveckla ett mobilt vattenlaboratorium kallat ”Vattenvetarna” - ett integrationsprogram inom Science Center Malmö Museer.

Med en kombination av fältstudier och praktisk användning av optik och teknik ska barn och unga inspireras och få en ökad förståelse för vattenmiljöer och vårt livsviktiga vatten.

- Det är så glädjande att vi genom det ekonomiska stödet från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond får förtroendet att utveckla Vattenvetarna, kommenterar museichef Katarina Carlsson. Vi är alla beroende av vatten för vår överlevnad. Ta till exempel plankton, de kanske mest betydelsefulla av alla vattenlevande organismer. De är nästan omöjliga att se för blotta ögat, men med modern teknik kan vi förstora och studera dem.

Vattenvetarna vänder sig till barn och unga 7–16 år och ambitionen är att väcka deras nyfikenhet och öka motivationen till fortsatt engagemang och kunskap. En röd tråd i projektet är därför upplevelsebaserat lärande. Att i fältstudier observera och samla in material som sedan analyseras i ett vattenlaboratorium ger visuella upplevelser som skapar inspiration och förståelse.

- Projektet ska knyta samman verksamhet ute i olika bostadsområden med bland annat Malmö Museers Akvarium och Marinpedagogiskt Center vid Ribersborg, säger Mats Fastrup, chef Enheten för lärande och upplevelser. I arbetet kommer vi att utgå ifrån ett mobilt labb bestående av en buss som byggts om till pedagogiskt vattenlabb.

Vattenvetarna – ett mobilt vattenlaboratorium är ett treårigt projekt och görs i samarbete med Marinpedagogiskt center/Marint Kunskapscenter, VA Syd/Kretseum, Malmö stad, Malmö universitet, Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Sysav och Rosengårds fastighets AB. Fler samarbetspartners kan tillkomma.

För mer information om Vattenvetarna, kontakta:
- Katarina Carlsson, museichef, katarina.carlsson@malmo.se, tel. 0733-344950
- Mats Fastrup, chef Enheten för lärande och upplevelser, mats.fastrup@malmo.se, tel. 0729-662936

- - -

Malmö Museer får stöd från Region Skåne.

Ämnen

Kategorier

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se