Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö och Lund i nytt samarbete – inbjudan till presskonferens

Under rubriken Byggutbildning Syd påbörjar de båda städernas utbildningsförvaltningar en fördjupad samverkan, för att höja utbildningskvaliteten och för att utveckla regionaliseringens synergieffekter, när det gäller bygg- och byggrelaterade utbildningar, inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Malmö-Lund-regionen är ett expansivt område för stora byggprojekt där företagen är i ständigt behov av allt fler utbildade yrkesmänniskor. De respektive kommunerna klarar inte ensamma av att tillmötesgå de accelererande behoven. Företag och branscher är inte organiserade som en kommun i ett lokalt perspektiv. Oftast arbetar de regionalt, nationellt eller internationellt. Det är i den företagsstrukturen som eleverna efter sin utbildning kommer att arbeta. Genom den nya samverkan rustas eleverna bättre för framtida yrkesutövning. I en allt mer globaliserad och gränslös värld kan en stärkt regional identitet vara avgörande för möjligheterna att skapa en kraftfull och hållbar region, det gäller såväl kommuner, organisationer som enskilda individer. Samverkansprojektet omfattar inte bara de två kommunerna utan även högskolorna Malmö Högskola och Lunds Tekniska Högskola, branscherna och företag. Det är ett historiskt steg att de båda utbildningsförvaltningarna nu ser konkreta möjligheter att samverka. Den 9 maj kl 11.00 bjuder därför utbildningsnämnderna i Malmö och Lund in media till en presskonferens för att presentera visionerna och tankarna bakom, det unika och spännande framtida samarbetet kring bygg- och byggrelaterade utbildningar. Presskonferensen äger rum på Stadshuset, August Palms plats 1 i Malmö, sessionssalen, 7 våningen. På presskonferensen deltar följande: Agneta Eriksson, (s), ordförande i utbildningsnämnden i Malmö Patrik Reslow, (m), vice ordförande i utbildningsnämnden i Malmö Louise Rehn Winsborg,(m), ordförande i utbildningsnämnden i Lund Berit Kristensson, (fp), utbildningsnämnden i Lund Sten-Bertil Olsson, skoldirektör i Lund Matz Nilsson, utbildningsdirektör i Malmö För ytterligare information kontakta: Matz Nilsson, utbildningsdirektör 040-34 30 16 eller Sten-Bertil Olsson, skoldirektör 046-35 70 43 Malmö den 6 maj 2008 Vänligen Pia Oredsson Informationschef

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterat innehåll

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se