Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö och Tangshan inleder samarbete inom hållbar stadsutveckling

Malmö 2010 05 27

Sedan slutet av 1980-talet är Malmö vänort med Tangshan i nordöstra Kina - en relation som nu ytterligare förstärks genom ett samarbete inom hållbar stadsutveckling. Under en treårsperiod, med start i oktober i år, kommer städerna att utbyta erfarenheter och tillsammans utveckla praktiska koncept för framtidens hållbara städer. Den 31 maj möter Ilmar Reepalu Tangshans borgmästare på Svenska Generalkonsulatet i Shanghai, för att skriva under en gemensam avsiktsförklaring för projektet.

– Malmö och Tangshan blir något av pionjärer genom att samarbeta kring konkreta klimatåtgärder. Vi tar ett gemensamt ansvar för våra städers hållbara utveckling och ambitionen är att bli en internationell förebild för hur städer kan samarbeta inom detta område, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

Projektet pågår under tre år i form av ett fortbildningsprogram med två parallella fokusområden; ”Sustainable Urban Design” och ”Organic Waste as a Resource for Urban Renewable Energy”. Det första handlar om modeller för att samordna byggherrar och planerare kring gemensamma visioner vid urbana nyetableringar. Det andra om system som använder organiskt avfall som energiresursbas. 

Syftet är att dra nytta av varandras erfarenheter och utveckla praktiska koncept för framtidens hållbara städer. Dessutom skapar projektet en plattform för kontakter mellan svenska och kinesiska företag och organisationer som arbetar med hållbarhet.

Projektet startar i oktober 2010 och för genomförandet söker städerna stöd från ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati, som drivs av SIDA.

Malmö har inspirerat Tangshan 

Redan 2001 tog Malmö ett viktigt första steg mot hållbar stadsutveckling, när Bo01-området i Västra Hamnen invigdes. Området är internationellt uppmärksammat och mångfaldigt prisbelönat. Västra Hamnen har också på flera sätt varit en förebild för Tangshan i planeringen av den imponerande internationella ekostaden Caofeidian. Just nu färdigställs den första fasen i detta enorma byggprojekt, där en hel stadsdel inspirerats av Malmö. Fullt utbyggd kommer Caofeidian att rymma mellan 500 000 och 800 000 invånare.

Malmö på världsutställningen i Shanghai

Under världsutställningen är Malmö och trettiofyra andra städer i världen inbjudna att visa goda exempel på hållbar stadsutveckling i en särskild del av Expoområdet, Urban Best Practice Area. Här har Malmö byggt en utställning, som visar stadens framgångsrika arbete i Västra Hamnen.

Den 24-27 oktober finns Malmö även på plats i den svenska paviljongen. Tillsammans med ett femtontal partners bjuder Malmö stad in kinesiska beslutsfattare, tjänstemän och företagsledare till seminarier, aktiviteter och dialogmöten kring hållbarhet.

Information om Malmös deltagande på världsutställningen i Shanghai finns på www.southernswedenexpo.cn

För mer information kontakta:

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se