Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö områdesundersökning: De flesta upplever trygghet, men variationen är stor

De allra flesta, nästan 70 %, av alla Malmöbor känner sig trygga när de vistas i det egna bostadsområdet. Samtidigt finns det en stor variation mellan olika delområden i staden avseende upplevd trygghet. Det visar en ny och fördjupad trygghetsmätning, Malmö områdesundersökning.

Polisen i Malmö, Malmö stad och Räddningstjänsten Syd har tillsammans med Malmö Högskola genomfört en ny, fördjupad och utökad trygghetsmätning i Malmö.

Syftet med Malmö områdesundersökning är att ge en tydligare bild av hur Malmöborna upplever sina bostadsområden med fokus på (o)trygghet, oro att utsättas för brott, problemnivå, kollektiv styrka/förmåga, självrapporterad utsatthet för brott samt förtroende för lokala myndigheter (polis, Malmö stad samt Räddningstjänsten Syd) och deras insatser i området.

I nästan alla delområden finns det ett tydligt samband mellan kollektiv styrka och otrygghet, mellan lokal problemnivå och otrygghet, och mellan kollektiv styrka (social sammanhållning, tillit och kontroll) och problemnivå. Resultaten visar att otryggheten är högre i de områden där den kollektiva styrkan är svag och där det finns en hög problemnivå. Resultaten ger en tydlig indikation om att åtgärder för att öka tryggheten bör riktas mot att stärka den kollektiva styrkan i områden där denna är svag och mot att försöka komma tillrätta med problemnivån i områden där denna är hög. En annan slutsats är att det trygghetsskapande arbetet bör bedrivas på flera nivåer och med både lång- och kortsiktiga mål.

-  Den övervägande majoriteten av Malmöborna känner sig trygga men i vissa områden behövs ökade insatser. Undersökningen ger oss detaljerade och vetenskapligt underbyggda fakta som gör att vi kan styra våra resurser precis rätt. Tillsammans med polis och räddningstjänst kan vi effektivt arbeta med att bygga det hela Malmö, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd i Malmö stad.

-  Fastän undersökningen visar att Malmö är en trygg storstad är jag glad över att vi fått ett verktyg som vi kan använda i vårt operativa arbete. Vi kan nu använda mätningen till att skapa ett ännu tryggare Malmö, säger Ulf Sempert, polismästare Polisen Malmö.

-  Det är glädjande att vi i räddningstjänsten har ett så högt förtroende bland malmöborna och det arbetar vi vidare med att stärka ytterligare, säger Per Widlundh, förbundsdirektör för Räddningstjänsten Syd. Här är vårt omfattande förebyggande arbete lika värdefullt som de räddningsinsatser vi gör, för malmöbon kan med rätt stöd och god kunskap också göra mycket för den egna tryggheten.

Malmö områdesundersökning görs i år för första gången. Malmö Högskola har genomfört undersökningen:

-  Undersökningen kan utgöra underlag för resursfördelning och utformning av åtgärder för att påverka problem, säger Marie Torstensson Levander, professor i Hälsa & Samhälle, Malmö Högskola.


För ytterligare information, kontakta:

Malmö stad:
Andreas Schönström (S), kommunalråd, tfn: 0709-11 68 97
Per-Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör, tfn: 0766-35 41 89

Polisen Malmö:

Ulf Sempert, polismästare, tfn: 070-522 10 97
Mats Karlsson, operativ chef, tfn: 070-242 60 73

Räddningstjänsten Syd:
Per Widlundh, förbundsdirektör, tfn: 046-540 46 03
Dadi Thorsteinsson, riskhanteringsingenjör, tfn: 070-931 34 79

Malmö högskola:
Marie Torstensson Levander, professor Hälsa & Samhälle, tfn: 040-665 79 61
Anna-Karin Ivert, universtetslektor, tfn: 040-665 76 47


En presentation av undersökningen bifogas. Hela undersökningen kommer att vara tillgänglig från och med 2013-12-01. För att ta del av den, kontakta Anna-Karin Ivert (kontaktuppgifter ovan).

FAKTA/ Malmö områdesundersökning
Malmö områdesundersökning genomfördes mellan november 2012 och januari 2013. Undersökningen omfattar nästan 4200 personer folkbokförda i Malmö stad/kommun. Respondenterna är fördelade över 104 av Malmös delområden med i snitt 40 svarande per delområde.


Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se