Gå direkt till innehåll
Malmö pilotkommun för myndigheter som kraftsamlar mot arbetslösheten

Pressmeddelande -

Malmö pilotkommun för myndigheter som kraftsamlar mot arbetslösheten

Inget dubbelarbete, ingen som riskerar att falla mellan stolarna. Istället ett samlat fokus för att hjälpa arbetssökande till arbete eller utbildning. Försöket i Malmö kan bli nationell förebild.

Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne går nu samman i gemensamma team för att hjälpa arbetslösa Malmöbor med rätt insatser. Under försökstiden med start nu fram till slutet av 2019 ska 4 000 arbetssökande från jobb- och utvecklingsgarantin, personer som varit utan arbete en längre tid, matchas mot arbete eller utbildning.

Modellens mål är att minst 1 500 personer ska gå till arbete eller utbildning efter att ha deltagit i Malmökraften.

Att gemensamt kraftsamla mot arbetslösheten är centralt för Malmös fortsatta utveckling och företagens tillväxt. Berörda myndigheter har tidigare gjort sitt yttersta utifrån respektive förutsättningar, men parallella insatser har inte alltid varit det mest effektiva för att Malmöborna snabbt ska lösa sin situation.

Genom att samla expertisen får varje arbetssökande fler vägar till arbete, med relevant stöttning hela vägen. För myndigheterna som samarbetar i Malmökraften ger arbetet också nya kunskaper för framtiden.

– Jag har länge slagits för att åtgärderna mot arbetslösheten måste anpassas efter Malmöbornas behov. Med de här parterna i samlad styrka får vi helt nya förutsättningar att få fler Malmöbor i arbete. Jag har goda förhoppningar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

– För att kunna ge bästa stöd till vissa grupper av arbetssökande krävs att vi tillsammans med andra kan göra större och kraftfullare satsningar. Att fyra myndigheter ställer sig bakom ett gemensamt mål och vill kraftsamla för att sänka Malmös arbetslöshet är ganska unikt och det känns väldigt positivt, säger Aleksandra Garbeska, arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen i Malmö.

– Vi vet av erfarenhet att samverkan runt individen ger effekt men har haft svårt att få till stånd samverkan i en större skala. Med Malmökraften har vi fått en unik möjlighet att samlokalisera medarbetare från alla parter. Vilket kommer att underlätta betydligt för många av de Malmöbor som vi idag har kontakt med, säger Maria Norrby, avdelningschef, Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning.

– Samverkan är nödvändig för att stödja individen åter till arbete, säger Ann Walestrand, samverkansansvarig för Försäkringskassan i Malmö.

– Finsam i Malmö ser Malmökraften som en möjlighet för många Malmöbor med behov av kontakt med flera myndigheter samtidigt att komma i arbete. Detta sker genom att förstärka de strukturer kring samverkan som etablerats i Malmö, säger Mikael Jung, förbundschef, Finsam i Malmö.


För ytterligare information, kontakta:
Katrin Stjernfeldt Jammeh via Anders Malmström, politisk sekreterare, anders.malmstrom@malmo.se, 0768-707952
Aleksandra Garbeska, 010-486 33 21
Maria Norrby, 0729-822957
Ann Walestrand, 070-282 28 59, ann.walestrand@forsakringskassan.se
Mikael Jung, 0734-200150

Fakta
• Hälften av deltagarna i Malmökraften har försörjningsstöd.
• 300 deltagare har varit långtidssjukskrivna.
• Teamen med personal från Arbetsförmedlingen, Malmö stad och Försäkringskassan är placerade tillsammans i Arbetsförmedlingens lokaler på Kungsgatan. Rehabkoordinatorerna från primärvården är placerade på fyra vårdcentraler men jobbar minst 1-2 dagar per veckan på Kungsgatan.
• Malmökraften finansieras av samordningsförbundet Finsam, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
• Malmökraften pågår till och med 2019 och utvärderas av statliga Inspektionen för socialförsäkringen.

Ämnen

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se