Gå direkt till innehåll
Malmö rapporterar sitt hållbarhetsarbete till FN

Pressmeddelande -

Malmö rapporterar sitt hållbarhetsarbete till FN

Malmö stads första Voluntary Local Rewiev (VLR), en frivillig granskning av arbetet för hållbar utveckling via Agenda 2030 och de globala målen, visar att staden kommit en bra bit på vägen. Rapporten skickas nu vidare till FN som har utvecklat verktyget.

VLR är ett verktyg för städer att granska sitt arbete i syfte att dela kunskap, lärande och inspiration, både lokalt, nationellt och globalt. Rapporten fokuserar på hur staden styr mot de globala målen, hur rättighets- och hållbarhetsfrågor länkas samman, samt ger en statistisk översikt över utvecklingen.

De slutsatser som dras i Malmös första Voluntary Local Review visar att Malmö stad har kommit långt i arbetet med att integrera hållbarhetsaspekter, inte minst via ramverket Agenda 2030, i sitt ordinarie styr- och ledningssystem. Samtidigt visar rapporten på delar där det finns mer att göra, till exempel vad gäller systematik i uppföljning, analys och samverkan både internt och externt, och för att utveckla metoder och arbetssätt för att få in hållbarhetsfrågor i fler utvecklingsprocesser. Rapportens innehåll kan på så sätt bidra till lärande och inspiration både för en global publik och för Malmö stad.

För kommunledningen har hållbarhet alltid varit högt prioriterat. Målet att bli en klimatneutral kommun syns i de nya fullmäktigemål som antogs under mandatperioden, och i det miljöprogram för perioden fram till 2030 som fastställdes nyligen. Också ett aktivt arbete med att stärka den sociala hållbarheten fortsätter med nya insatser för att minska arbetslösheten. Vikten av ekonomisk hållbarhet har visat sig tydligt under pandemin, och har möjliggjort för Malmö stad att rikta flera olika stöd till både näringslivet och andra som varit hårt utsatta av nya förutsättningar. I hållbarhetsarbetet används alla tillgängliga verktyg för att ständigt kunna utvärdera och utveckla kommunens arbete, vilket VLR är ett kvitto på.

– Malmö var den första kommunen i Sverige som skrev under Agenda 2030 och vi gjorde de globala hållbarhetsmålen till ledstjärnor i arbetet med att utveckla staden. Vi har tidigare varit inbjudna till FN och redogjort för vårt lokala arbete på plats, och jag är glad att vi även i år kommer att få vara en del av den svenska delegationen i juli, när FN:s politiska högnivåforum äger rum. Det finns mycket kvar att göra men granskningen visar att vi är på rätt väg, vilket är glädjande, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Sedan dag ett har vi i kommunledningen haft ambitionen att Malmö ska vara i framkant i arbetet med Agenda 2030 och hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Vi har integrerat de globala hållbarhetsmålen i fullmäktigemålen och i kommunens budget eftersom vi vet att framsteg på lokal nivå hänger tätt samman med de globala utmaningarna, och tvärtom. Rapporten visar att vi är på rätt väg, även om det finns mer kvar att göra, säger Roko Kursar (L), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh nås via Vanessa Marko, pressekreterare (S), 0701-48 46 24

Roko Kursar nås via Linn Rydberg, politisk sekreterare (L), 0701-47 30 92


(Ärende 12)

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterat innehåll

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se