Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö ska bli tystare med nytt åtgärdsprogram mot buller

Nu ska bullret i Malmö minska!

Kommunstyrelsen ställer sig bakom det förslag till åtgärdsprogram mot buller som tagits fram av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän för Miljöförvaltningen, Gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret.

I programmet föreslås satsningar på åtgärder mot buller i befintliga miljöer på minst 3,5 miljoner kronor om året fram till och med 2013.

Det handlar dels om att vidta åtgärder för minst 3000 boende så att de efter åtgärden får en ljudnivå inomhus som inte överstiger det gällande riktvärdet på 30 decibel.

Dels om att förbättra ljudmiljön utomhus vid minst fem av de mest bullerutsatta förskolorna och grundskolorna i stan.

Slutligen handlar det om att förbättra ljudmiljön i minst en prioriterad utemiljö, park, rekreationsområde eller torg.

Dessutom har totalt 21 åtgärder av olika slag arbetats fram för genomförande under den aktuella perioden och här handlar det bland annat om olika utredningar, framtagande av broschyrer och framtagande av program för exempelvis bullerskyddande skärmar och vallar. Kostnaderna ska arbetas in i den vanliga budgetprocessen av berörda nämnder och förvaltningar.

Kommunfullmäktige förväntas anta åtgärdsprogrammet den 27 november.

- Vi har fått allt fler och klarare belägg för att buller har en negativ påverkan på människors hälsa och välbefinnande. Genom att förbättra ljudmiljön i staden vill vi minska denna negativa påverkan samtidigt som vi också skapar ett attraktivare Malmö för både Malmöbor och besökare, säger kommunalrådet Anders Rubin (s).

- Detta är ett arbete på lång sikt, och vi tar nu några första viktiga steg mot ett tystare och hälsosammare Malmö, säger han.

Kontaktperson

Anders Rubin 070636 26 77

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070623 85 71

(Ärende 31)

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se