Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö stad arbetar för att stärka bostadsbyggandet i staden

Pressmeddelande

Malmö stad bedriver genom stadsbyggnadskontoret sedan länge ett aktivt arbete med bostadsförsörjningen för att stimulera och stärka främst bostadsbyggandet i staden. Med anledning av det finansiella läget har kontoret ytterligare intensifierat detta arbete. Inom kort kommer kontoret att presentera en lägesrapport för stadsbyggnadsnämnden.

Sedan 2006 har det i Malmöregionen byggts mer i förhållande till invånarantalet än i Stockholm och Göteborg, vilket är ett tecken på Malmös attraktivitet som bostadsort, säger stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson. Från 2000, när Öresundsbron öppnades har det flyttat in 14000 danskar till Malmö, men bostadspriserna i Köpenhamn sjunker för närvarande och därför minskar inflyttningstakten, fortfarande har vi ett inflyttningsnetto från Danmark.

Staden beräknar att vi kommer att få en inflyttning av drygt 5000 personer under 2008 vilket är något mer än inflyttningen under 2007. Bostadsbyggandet i år kommer att bli omkring 1300 nya bostäder vilket är fler än under 2007. Prognosen för bostadsbyggandet under 2009 och 2010 är lägre bl a på grund av färre byggstarter.

Under 2008 har hittills inkommit fler ansökningar om nya detaljplaner än det har gjort under hela 2007. Bara den sista veckan har det kommit fem beställningar på detaljplaner för bostadsbyggande i olika delar av staden och från olika beställare. Detta kan tolkas som en positiv signal, en tro på framtiden men också Malmö som en attraktiv bostadsort. Ett planarbete tar mellan ett och ett halvt år att genomföra och det innebär att dessa planer kan vara färdiga att bygga efter omkring år 2010-2012.

Det arbete som stadsbyggnadskontoret bedriver tillsammans med fastighetskontoret och stadskontoret i Malmö stad går ut på att genom följande åtgärder få våra byggherrar att fortsätta bygga i Malmö för vår ökande befolkning:

  • Bostadsförsörjningsprogram och bostadspolitiska mål
  • Samarbete med byggherrarna
  • En bostadsförmedling som startas våren 2009
  • Ett intensifierat arbete för att hitta förtätningsområden i den befintliga staden
  • Vi är öppna för att prova nya byggsystem för att få ner kostnaderna för nybyggande
  • Genom att uppmuntra byggherrar till att bygga hyresrätter i stället för bostadsrätter få en ökad produktion av hyresrätter
  • Dialogplanering tillsammans med byggherrar för att ha en gemensam syn på det som ska byggas och förenkla processen för nybyggande

Efter en dialog med flertalet av Malmös byggherrar kan läget sammanfattas i följande sammanställning:

                 Färdigställda lgh               Påbörjade lgh

År 2008      1300                                   500-600

År 2009      1000                                   700-900

År 2010      700                                     1100-1300

Det bör observeras att det finns en tendens bland flera aktörer att styra upplåtelseformerna från bostadsrätter till hyresrätter. Materialet ovan behöver följas upp, vilket kommer att redovisas i den kommande lägesrapporten.

 

Christer Larsson                                    Börje Klingberg

Stadsbyggnadsdirektör                          Fastighetsdirektör

 

Kontaktpersoner

Planchef Kerstin Åkerwall, 040-34 24 15, 0709-34 24 15, kerstin.akerwall@malmo.se

Planeringssekreterare Inger Sellers 040-34 23 25, inger.sellers@malmo.se

 

 

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se