Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö stad ger Sveriges kommuner en chans att sänka sina IT-kostnader

Malmö Stad tar nu ett unikt initiativ för att sänka kommunernas IT-kostnader och öka effektiviteten – kommunen släpper användandet av system fritt. -- Som unik åtgärd har Malmö stad och Alfa Kommun & Landsting gemensamt beslutat att erbjuda Föreningen Sambruks medlemmar att fritt nyttja de kompletta systemen Elit och Origo, säger Malmös IT-direk tör Claes-Olof Olsson. Malmö stad har, tillsammans med det Malmöbaserade IT-företaget Alfa Kommun & Landsting, utvecklat två stora administrativa system, ett för hela skolverksamheten, kallat Elit, och ett för vård- och omsorgsverksamheten, benämnt Origo. Detta innebär att ”inträdes-biljetten” för föreningens medlemmar att nyttja dessa system elimineras. Därmed kan också kostnader för den fortsatta förvaltningen och vidareutvecklingen reduceras, vilket också stärker kommunernas möjligheter t ill verksamhetsutveckling. -- Med detta nya initiativ tror vi oss kunna hjälpa till att sänka våra och våra kommunkollegers IT-kostnader. Vi hoppas att Föreningen Sambruk tar emot vårt erbjudande och att flera kommuner tar möjligheten att nyttja dessa moderna IT-system för väsentliga delar av den kommunala verksamheten. Detta resulterar också i nyttoeffekter för Malmö, i det att flera kommuner delar på bördorna för de fortsatta utvecklingsinsatserna, berättar Claes-Olof Olsson. De senaste åren har ett 60-tal kommuner samlats i föreningen Sambruk ([ http://www.sambruk.se ]www.sambruk.se), med syfte att effektivisera kommunernas IT-verksamhet. Malmö stad är en av medlemmarna och har aktivt deltagit sen starten. Nyckelorden för föreningens medlemmar är högre kvalitet, ökad tillgänglighet och sänkta kostnader. -- Vi är en stor kommun och känner därför ett stort ansvar att medverka till att Sambruks idéer realiseras och utvecklas. Jag tror att kommunerna måste samverka mycket mer, när det gäller IT-frågor, eftersom investeringarna blir allt dyrare. Våra verksamheter är ju så lika, så visst finns förutsättningarna för samverkan. Vårt och Alfa Kommun & Landstings gemensamma erbjudande kommer förhoppningsvis både att resultera i positiva effekter för Kommunsverige, men också följas av andra liknande initiativ avslutar Claes-Olof Olsson. Alfa Kommun & Landsting är det utvecklingsbolag i Malmö, som på uppdrag av Malmö stad har utvecklat systemen Elit och Origo. För vidare information: Claes-Olof Olsson, IT-direktör Malmö stad, claesolof.olsson@malmo.se, 0703-141192 Bo Palmaer, vice VD Alfa Kommun & Landsting, bo.palmaer@alfakl.se, 0703-791128 Janne Dicander, huvudprojektledare Föreningen Sambruk, janne.dicander@stk.jonkoping.se, 0706-235306

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se