Gå direkt till innehåll
Malmö stad inrättar årligt LSS-pris

Pressmeddelande -

Malmö stad inrättar årligt LSS-pris

På dagens sammanträde i funktionsstödsnämnden togs beslut om att upprätta ett årligt LSS-pris. Syftet med utmärkelsen är att hedra och uppmuntra ideella och professionella initiativ i Malmö som främjar rätten till lika värde och livsmöjligheter för människor med funktionsnedsättning. Syftet är även att inspirera och stimulera till fler initiativ riktade till personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Priset heter ”Eleonorapriset” och är uppkallat efter Malmöbon Eleonora Aldin. Eleonora föddes med en sällsynt genmutation som ledde till omfattande funktionsnedsättningar och vårdbehov. Eleonora avled tre och ett halvt år gammal. Hennes föräldrar har varit delaktiga i framtagandet av priset och genom att uppkalla priset efter Eleonora uppmärksammas personer med funktionsnedsättningars rätt att leva och uppleva livet precis som alla andra.

Priset kommer att delas ut den 3 december på den Internationella funktionshinderdagen. Allmänheten välkomnas att under hösten skicka in sina nomineringar av pristagare tillsammans med motiveringar. Information om hur man nominerar finns att läsa på Malmö stads hemsida.

– Det gör mig stolt att en enig nämnd ställer sig bakom beslutet att inrätta Malmö stads första LSS-pris. Eleonorapriset hedrar Eleonoras minne och kommer att uppmärksamma och uppmuntra initiativ som främjar rätten till livsmöjligheter för Malmöbor med funktionsvariationer. Det är en viktig del i arbetet för att riva de hinder som skapar vanmakt och begränsar människors frihet, säger Roko Kursar (L), ordförande i funktionsstödsnämnden.

– Jag är glad och stolt att vi nu inrättar Eleonorapriset. Det är ett fantastiskt sätt för Malmö stad att hedra Eleonoras minne, men också ett sätt att inspirera och uppmärksamma fler initiativ som arbetar med och för personer med funktionsvariationer, säger Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), 1:e vice ordförande i funktionsstödsnämnden.

– Som föräldrar till Eleonora, är vi enormt hedrade och stolta över att vår dotters namn får ge namn till ett pris med en mycket viktig innebörd. Eleonora kämpade varje dag i hela sitt korta liv. Eleonora var beroende av omgivningens och samhällets hjälp för att leva och överleva. Kunniga, engagerade och hängivna människor gav tillsammans med oss den livskvalitet hon förtjänade. Det är fantastiskt och vackert att Eleonoras namn och minne får leva vidare i detta positiva sammanhang, vi tror hon ler från himlen, säger Emma Aldin och Rickard Lundqvist, Eleonora Aldins föräldrar.

För ytterligare information, kontakta:
• Roko Kursar via Ursula Savonius, politisk sekreterare, 0738-567936
• Mediha Ahmad Pir, 0769-434280

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterade nyheter