Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö stad inrättar social investeringsfond för att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att inrätta en social investeringsfond med målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga i Malmö.

Anledningen till att man inrättar fonden är de tydliga sambanden som finns mellan familjebakgrund, hälsa, utbildning, dåliga uppväxtvillkor och social utsatthet som vuxen. Fonden gör det möjligt att arbeta långsiktigt och satsa resurser på det förebyggande arbetet på ett nytt sätt, till exempel gränsöverskridande. I längden ger det stora vinster, inte minst mänskliga. Det innebär också att man undviker kostnader för mer omfattande insatser i framtiden.

Fonden om 50 miljoner kronor kan till exempel användas för att genomföra förslag som tagits fram i arbetet med Kommission för ett socialt hållbart Malmö eller Områdesprogrammen.

Ärendet kommer att tas upp i kommunfullmäktige den 12 april 2012.

– För de allra flesta är det självklart att samhället gör stora investeringar på infrastruktur, som exempelvis bron till Köpenhamn och Citytunneln, som är kostsamma och dyra inledningsvis, men som är bra och lönsamma på sikt. Jag är övertygad om att samhället har mycket att vinna, både ekonomiskt och mänskligt, genom att också möjliggöra kloka och långsiktiga sociala investeringar. Det handlar om att satsa på tidiga insatser och ge varje barn och ungdom de bästa möjligheter att utvecklas och leva ett gott liv, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd med ansvar för skola, välfärd och trygghet. 


– Med inrättandet av Malmös sociala investeringsfond tar vi ett viktigt steg för att stärka vårt arbete för att bygga ett socialt hållbart Malmö. Den sociala investeringsfonden ska användas i investeringar för det förebyggande arbete, säger hon. 

Genom att inrätta en social investeringsfond så får vi ökade möjligheter att arbeta långsiktigt med riktade förebyggande insatser. På så sätt kan vi undvika såväl onödigt utanförskap som stora framtida kostnader, säger Fredrik Fernqvist (MP), ledamot i kommunstyrelsen.  

– Förebyggande arbete och att satsa resurserna redan när barnen är små är viktigt både för det enskilda barnet och för att utjämna de sociala klyftorna i samhället. Inrättandet av en social investeringsfond innebär att vi kan utnyttja våra ekonomiska resurser mer förebyggande och långsiktigt än i ettårs budgetar, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd med ansvar för antidiskriminering.

 

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Hanna Thomé, 040-34 10 08

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 30)

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150
Alma Tabak

Alma Tabak

Presskontakt Presskommunikatör Malmö stad 0733 340721