Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö stad satsar på vätgas

Malmö stad är en drivande utvecklingsaktör, nationellt som internationellt, när det gäller satsningar på vätgas och vätgasfordon. Det långsiktiga arbetet har gett resultat och under året levereras Sveriges första bränslecellsdrivna fordon till Malmö. Samtidigt gör man nu ännu en satsning på tappställe för vätgas. Tillsammans med bland annat Region Skåne vill Malmö stad nu investera i ett demonstrationspaket för vätgasteknik, inom projektet Next Move. Vätgas är nästa generations drivmedel och i kombination med biogas är den en viktig del i utfasningen av den fossila gasen. Vätgassektorn är dessutom en framtidsbransch som bidrar till att utveckla näringslivet i regionen.

Kostnaden för paketet beräknas till 15 miljoner kronor, varav Malmö stad bidrar med tre miljoner.

– Diskussionen om framtidens hållbara bränsle för transportsektorn hamnar ofta i ett antingen eller, där många söker den enda lösningen. Men det mest troliga och önskvärda är att många olika bränslen kan spela en roll för att skapa en hållbar transportsektor. Vätgas kommer med all sannolikhet vara en av de bränsletyper som i framtiden kommer att lämna ett väsentligt bidrag för att nå målet, varför vi redan i dag bör göra vad vi kan för att underlätta introduktionen, säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur.


– Det behövs kommuner som vågar tänka nytt och fossilfritt. Satsningen på vätgas är en viktig del i Malmös energiomställning och vätgas skapar både en bättre miljö och fler arbetstillfällen i en hållbar bransch, säger Lari Pitkä-Kangas, (MP) kommunalråd med ansvar för konsument, stadsekologi och utveckling.

– Det är självklart att Malmö ska ligga i framkant när det gäller att minska utsläpp som påverkar klimatet negativt. Nu byter vi miljöfarlig avgas mot klimatsmart vätgas, säger Hanna Gedin (V), ersättare i kommunstyrelsen.

Kontaktpersoner

Anders Rubin, 0706-36 26 77

Per Wilkens, politisk sekreterare, 040-34 10 03

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Hanna Gedin 0768-68 61 24

(Ärende 37)


Ämnen

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se