Gå direkt till innehåll
Malmö stad stärker rådigheten genom bildandet av ett energibolag

Pressmeddelande -

Malmö stad stärker rådigheten genom bildandet av ett energibolag

Energiförsörjning är en kritisk samhällsfunktion för Malmös hushåll, företag och stadens verksamheter. För att säkerställa tillräcklig, prisvärd och hållbar elförsörjning och samtidigt stärka rådigheten över energiförsörjningen har kommunstyrelsen beslutat att bilda bolaget Malmö Energi och Hållbarhet AB.

För Malmös utveckling i framtiden är det en grundläggande förutsättning att kapaciteten och effekten i energisystemet säkerställs för årets alla dagar och dygnets alla timmar. Malmö växer och allt fler väljer att flytta till staden, det ställer allt högre krav på den samhällsviktiga infrastrukturen som finns i staden. Malmö stad 2030 ska försörjas med 100 procent återvunnen och förnybar energi. Kommunstyrelsens beslut blir ett viktigt verktyg för att nå det målet.

– Det är avgörande för Malmös fortsatta utveckling att kommunen får rådighet över energisystemet och kan vara med och påverka andra aktörer på marknaden. De senaste åren har det varit tydligt att vi behöver göra det vi kan, som kommun, för att säkerställa både kapacitet och pris för Malmöborna, Malmö stads verksamheter och företagens skull, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Nu tar vi ett viktigt steg för att säkra Malmöbornas och näringslivets tillgång till en tryggare energiförsörjning. Initialt startar vi bolaget i denna form, men för att nå innovativa och hållbara lösningar strävar vi efter att Malmö Energi och Hållbarhet AB i kommande steg ska finna partners och samarbeten med andra aktörer inom energisektorn, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

– Mer lokalproducerad förnybar energi är en förutsättning när vi ställer om Malmö till en klimatneutral stad. Våra höga ambitioner för att möta klimatkrisen hotas av bristande nationell politik, och därför startar vi nu ett kommunalt energibolag som ett kraftfullt verktyg för att framtidssäkra Malmöbornas energiförsörjning genom bland annat sol och vind, säger Stefana Hoti (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh nås via Vanessa Marko, pressekreterare (S), 0701-484624

Roko Kursar nås via Matilda Klefström, pressekreterare (L), 0734-16 64 97

Stefana Hoti nås via Andreas Larsson, pressekreterare (MP), 0738-56 75 20

(Ärende 48)

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se