Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö stad stärker sin kompetens genom utbildning i FN:s barnkonvention

Den 22 mars erbjuder Malmö stad i samarbete med Rädda Barnen en gratis utbildning för kommunens anställda. Tillfället är en möjlighet att stärka sin kompetens kring vad det innebär att ha ett barnperspektiv och vad kommunen har för ansvar i genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter.

”Genom att stärka barnrättskompetensen hos deltagarna hoppas vi skapa bättre förutsättningar för barn i Malmö på längre sikt”, säger Sandra Torstensson som är projektledare för Rädda Barnens externa utbildningar och den som håller i utbildningen. Att arbeta långsiktigt med barnets rättigheter är ett sätt att aktivt motverka diskriminering av barn i utsatta situationer och möjliggöra alla barns lika rätt till utveckling, hälsa och fritid på lika villkor.

Över 50 deltagare från olika stadsdelar och inom olika yrkeskategorier kommer att utbildas den 22 mars. Samarbetet mellan Malmö stad och Rädda barnen inleddes 2010 och resulterade bl.a. i ett kunskapsunderlag och ett utbildningspaket. Den 15 mars antog kommunfullmäktige i Malmö dessutom Jag bor i Malmö- policy för ungas inflytande som understryker att anställda i Malmö stad ska känna till och arbeta utifrån barnets rättigheter.

Datum: 22 mars
Tid: 08.30-12.30
Plats: Arena 305, Lönngatan 30
Utbildningsledare: Sandra Torstensson, Rädda Barnen

För mer information:
Mia Norberg, stadskontoret 040-34 11 93
Sandra Torstensson, Rädda barnen 08-698 91 49

 

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150
Alma Tabak

Alma Tabak

Presskontakt Presskommunikatör Malmö stad 0733 340721