Gå direkt till innehåll
​Malmö stad startar tillväxtkommission med näringslivet och andra aktörer

Pressmeddelande -

​Malmö stad startar tillväxtkommission med näringslivet och andra aktörer

Ett näringsliv och en arbetsmarknad i stark tillväxt. Hur kan företagen expandera och hur kan fler Malmöbor få en större del av jobben som växer fram i den expansiva regionen med Köpenhamn och Hamburg? Det blir något för en ny tillväxtkommissionen, med forskare, experter och praktiker inom området, att ta fram svaren på.

För tio år sedan inrättades Malmökommissionen – en kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommissionen har satt tydliga avtryck i Malmös utveckling, rönt stor uppmärksamhet internationellt och har nationellt blivit ett föredöme för ett vetenskapligt, strategiskt och sammanhållet arbetssätt för att möta de sociala utmaningarna.

Nu kommer Malmökommissionens efterföljare: Malmö tillväxtkommission.

– Malmö har de senaste åren sett en stor tillväxt i näringsliv, bostäder och befolkning. Vi måste i större utsträckning se till att alla Malmöbor får del av den utvecklingen. Genom att slå oss samman med expertis på området vill vi både utveckla företagslivet och arbetsmarknaden i den nya tid vi har framför oss, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den nya tillväxtkommissionen ska ta avstamp i Malmökommissionens slutsatser och rekommendationer samt bygga på erfarenheterna av dess arbetssätt. Fokus ligger på framtidens näringsliv och arbetsmarknad för Malmö och Malmöregionen, med de nya förutsättningar som uppstår med Fehmarn bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland och en Öresundsmetro mellan Köpenhamn och Malmö.

– Malmöregionen har potential att bli den ledande tillväxtmotorn i landet. Vi är en viktig del av en större internationell region och stadens mångfald är en outnyttjad styrka. Med den nya tillväxtkommissionen vill vi stärka näringslivets roll i utformandet av Malmös framtid och stärka matchningen mellan Malmöbornas kompetenser och näringslivets behov, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Tillväxtkommissionen ska sättas samman av forskare, experter och praktiker inom områden som exempelvis företagande och entreprenörskap, innovation, tillväxt och arbetsmarknad. Sammansättningen ska spegla Malmöbornas. Den ska också knyta till sig internationell kompetens.

Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde i dag stadskontoret i uppgift att återkomma med förslag på ordförande, direktiv, form, budget och tidplan för kommissionens arbete. Tillväxtkommissionens arbete ska utgå från Agenda 2030 med FN:s globala mål för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh via Vanessa Marko, pressekreterare, 0701-48 46 24

Roko Kursar via Linn Rydberg, politisk sekreterare, 0701-47 30 92


(Ärende 15)

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se