Gå direkt till innehåll
Malmö stad stöder bostadsbolags stiftelse för ett tryggare Malmö

Pressmeddelande -

Malmö stad stöder bostadsbolags stiftelse för ett tryggare Malmö

Med fokus på att stöda barns och ungdomars uppväxtvillkor och framtidsmöjligheter startar kommunala bostadsbolaget MKB Fastighets AB en allmännyttig stiftelse i samarbete med fastighetsföretaget Trianon. Kommunstyrelsen beslutade på onsdagens sammanträde att godkänna ansökan.

MKB har sedan tidigare avsatt 100 miljoner kronor för investeringar i trygghetsskapande och sociala insatser. Kommunstyrelsen har nu beslutat att godkänna att upp till 50 av dessa miljoner placeras i en särskild stiftelse för att säkra långsiktigheten och förutsättningarna att ingå ytterligare överenskommelser och medfinansiering av andra aktörer.

Stiftelsens insatser ska ha en kompensatorisk ansats där syftet är att komplettera skola och andra kommunala förvaltningars uppdrag. Insatserna kommer att ske i samarbete med skolor och idéburna organisationer. Även jobbskapande initiativ kommer att initieras med syfte att långsiktigt stärka möjligheterna till arbete och egen försörjning.

I ett första skede ingår MKB och Fastighets AB Trianon i samarbetet i en stiftelse. Båda bolagens gemensamma ambition är sedan att även inkludera andra aktörer i samarbetet, exempelvis andra fastighetsägare.

–Behovet av att känna trygghet är extra påtagligt i och kring den egna bostaden. Jag välkomnar det här samarbetet. Det är när flera aktörer går samman som vi kan bygga en stad som håller ihop, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

–Trygghetsarbetet i Malmö måste prioriteras och denna stiftelse är ett strålande exempel på hur vi genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer gemensamt tar ansvar för ett tryggare Malmö. Arbetet för att skapa en trygg uppväxtmiljö för våra barn och unga växlas upp när starka aktörer med ett gemensamt intresse av trygga bostadsområden går samman, säger Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.


För ytterligare information, kontakta:
Katrin Stjernfeldt Jammeh via Karolin Högberg, pressekreterare, 0708-132454, karolin.hogberg@malmo.se
Roko Kursar via Ursula Savonius, politisk sekreterare, 0738-567936, ursula.savonius@malmo.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se