Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö stad tar plats i nätverk för hållbar regional tillväxt

Malmö 2010 05 31

Malmö stad blir en del av ett nätverk bestående av regionala och lokala aktörer med syfte att bevaka och stödja Regionkommitténs arbete i utformandet och genomförandet av tillväxtstrategin Europa 2020. Nätverket ska se till att EU prioriterar politiska frågor som rör regional och lokal sysselsättning och hållbar tillväxt.

– Regioner och storstäder i Europa har många gemensamma utmaningar och intressen som är viktiga att ta hänsyn till. Som en del i det här nätverket har vi möjlighet att påverka utformningen av strategin och till exempel föra in social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i strategin, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.  

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se