Gå direkt till innehåll
Malmö stad utreder nu orsakerna till IT-störning

Pressmeddelande -

Malmö stad utreder nu orsakerna till IT-störning

En uppdatering av Malmö stads HR-system gick fel och det ledde till att användarkonton för medarbetare inaktiverades. Problemet är löst sedan kl 12 onsdag den 9 januari och användarkontona är aktiverade.

-Insatserna för att återställa systemen har fungerat. Enligt den information vi har nu, har inga uppgifter läckt i samband med felet. Nu utreder vi händelsen och då tittar vi både på manuella rutiner och de tekniska lösningarna, säger Patrik Kron, IT-chef i Malmö stad.

Uppdateringar i systemmiljöerna är egentligen rutinuppgifter, men den här gången gick något väldigt fel. Konsekvensen blev att alla medarbetares inloggnings-ID avaktiverades. Utan Malmö stad-id går det inte att logga in i våra system. En stor del av kontona var dock redan återställda vid arbetsdagens början, vilket gjorde att långt ifrån alla medarbetare påverkades.

-Det finns ett systematiskt informations- och IT-säkerhetsarbete i staden där vi bland annat fångar upp incidenter för att lära och förbättra inför framtiden. Malmö stad ska ha en robust och säker IT så att liknande incidenter inte kan inträffa, men det kommer alltid att ske oförutsedda händelser. Då är det viktigt att vi är väl förberedda. Både anställda och Malmöbor ska känna sig trygga i våra IT-system och hanteringen av information, säger Patrik Kron.

Kontaktuppgifter:

Patrik Kron, IT-chef: patrik.kron@malmo.se, tel 0733-835 002

Josefin Levander, kommunikatör: Josefin.levander@malmo.se, tel 0709-489 425

Ämnen

Kategorier

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se