Gå direkt till innehåll
Malmö stad välkomnar ett av FN:s globala innovationscenter till Malmö

Pressmeddelande -

Malmö stad välkomnar ett av FN:s globala innovationscenter till Malmö

Innovationscentret UNOPS S3i Sweden som arbetar för att skapa ett globalt innovationsnätverk för de globala målen, planerar att etablera sin verksamhet i Malmö. Malmö stad välkomnar initiativet med ytterligare en unik FN-institution i Malmö.

FN:s innovationscenter UNOPS S3i har fokus på att identifiera, utveckla och sprida nya innovativa lösningar från innovativa företag, forskare och uppfinnare från hela världen. Centrets mål är att accelerera privata investeringar i lösningar för de globala utmaningar som formulerats i Agenda 2030 och de 17 globala målen.

En etablering av ett innovationscenter i Malmö är en viktig pusselbit i Malmös hållbarhetsarbete för att stärka stadens innovationskraft, skapa viktiga nätverk lokalt och globalt samt stärka befintliga aktörer i innovationssystemet som finns etablerat i staden.

Idag har Malmö en FN-institution, World Maritime University (WMU) som har utsetts till Ocean Action Hub av FN. Med ytterligare en FN-institution ökar möjligheterna till ett framtida klusterbyggande där Malmö närmar sig FN på ett bredare plan, men även FN Byen i Köpenhamn med sina 11 FN-organ.

Från kommunens sida välkomnar man nytillskottet.

– Malmö och Greater Copenhagen har höga ambitioner om hållbarhet och för att nå upp till Parisavtalet behöver vi växla upp våra insatser. Genom etableringen av detta center i Malmö skapas ytterligare en mötesplats för företag, forskare och uppfinnare att bidra till FN:s globala mål. Jag är stolt över att FN identifierar Malmö som en strategisk plats. Här tänker vi globalt och jobbar lokalt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad.

– Med FN:s innovationscenter stärks Malmös position ytterligare på den globala arenan. Ett starkt näringsliv är både en nyckel i arbetet med att uppfylla de globala hållbarhetsmålen, och en grundförutsättning för att Malmö verkligen ska bli möjligheternas stad för alla Malmöbor, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

– Att Sverige går i bräschen sida vid sida med UNOPS S3i Innovation inom innovationsbistånd visar betydelsen att nå de globala målen. Vi är mycket glada att Malmö nu sluter upp i vårt arbete med att stärka det globala innovationsekosystemet mot internationell utveckling och Agenda 2030. Att Malmö ligger så nära UNOPS globala högkvarter i Köpenhamn skapar ytterligare synergier mellan det svenska och det internationella innovationssystemet, säger Jonas Svensson, Head of Global Innovation and Technology UNOPS.

För att säkra en etablering av centret i Malmö och ge centret möjlighet att utvecklas ytterligare förordar kommunstyrelsen att medfinansiera med 2 MSEK/år under två år.

Beslut fattas i kommunstyrelsens sammanträde den 8 september.


För mer information eller intervjufrågor, vänligen kontakta

Vanessa Marko, pressekreterare för Katrin Stjernfeldt Jammeh, 070-148 46 24, vanessa.marko@malmo.se

Ursula Savonius, politisk sekreterare för Roko Kursar, 073-8567936, Ursula.Savonius@malmo.se

Jonas Svensson, Head of Global Innovation and Technology UNOPS, jonassv@unops.org

Fakta om innovationscentret

FN:s projektorganisation UNOPS har sitt högkvarter i Köpenhamn. UNOPS S3i Innovation Center Sweden, invigdes i oktober 2019. Idag ligger centret på Ideon Science Park i Lund och i slutet på november planerar centret att vara på plats i Malmö. För närvarande finns UNOPS S3i innovationscenters i Sverige, Japan och Antigua/Barbuda. Och center i Norge och Korea väntas öppna innan årets slut. Ett 20-tal länder står på kö för att få ett UNOPS S3i innovationscenter.

UNOPS S3i Innovationscenter ska bidra till att bygga en samlad global verktygslåda för att lösa lokala problem med hjälp av lokala förmågor, global kompetens och internationell innovationskraft. De globala centren etablerar partnerskap i hela världen för att nyttja och stimulera samarbete mellan nationella innovationsekosystem på en global nivå, öst till väst och nord till syd. Centret i Sverige är en dörr för det svenska innovationssystemet in till detta internationella nätverk.

De två huvudsakliga aktiviteterna som centret bedriver för att accelerera investeringar i innovation för de globala målen är S3i Startup Incubator Program (för nystartade bolag och innovationer - entreprenörsfokus) och S3i SDG Innovation Community (för medelstora och stora organisationer - intraprenörsfokus). Idag finns det åtta startups i inkubatorsprogrammet som leds från Sverige (två svenska, två finska och ett amerikanskt bolag) och i innovationscommunityt som Malmö stad blir en del av, är Sony, Malmö FF, Lunds Universitet och Tepe engagerade.

Centret har också precis lanserat en ny utmaning för startups i samarbete med stiftelsen För Vårt Sverige (Steve Angello) och Malmö FF, kallat For A Better Future som går av stapeln 18 november på Eleda Stadion i Malmö: https://forvartsverige.se/ .

Mer info:
https://www.unops.org/about/investing-for-impact/innovation

https://www.linkedin.com/company/s3i-innovation-sweden


Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se