Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö stad vill spola flaskvatten Kranvatten billigare och mer miljövänligt

Malmö 2008 11 24

Malmö stads nämnder och förvaltningar ska rekommenderas att inte längre köpa in buteljerat dricksvatten till sina möten, sammankomster och verksamheter.

Kommunstyrelsen väntas för sin del ta beslut om en sådan rekommendation nästa onsdag, den 3 december, och kommunfullmäktige väntas ta det definitiva beslutet vid årets sista fullmäktigesammanträde den 17 december.

Det är en motion från folkpartiets Ewa Bertz som därmed bifalles.

Malmö stad köper årligen in cirka 60 000 liter förpackat flaskvatten till en uppskattad kostnad på 550 000 kronor per år. Nu är ambitionen att man i så stor utsträckning som möjligt ska gå över till enbart kranvatten. Undantag ska dock kunna göras exempelvis i samband med stora evenemang och arrangemang med externa besökare, där man kan anse sig tvungen att tillhandahålla buteljerat vatten. Undantag ska också kunna göras på institutioner där hänsyn ska kunna tas till gästernas och de boendes personliga önskemål.

- Det här ligger helt i linje med Malmö stads policy när det gäller miljö och ekologisk hållbarhet och jag har själv redan varit med och ta initiativ till en övergång till kranvatten på stadsbyggnadsnämndens sammanträden och genom att skicka brev till alla nämndsordföranden där jag, tillsammans med ordförandena i miljönämnden och tekniska nämnden, rekommenderar att man slutar använda buteljerat vatten vid sina möten, säger kommunalrådet Anders Rubin (s).

- Därför är det självklart för oss att bifalla den här motionen, säger han.

- Det blir billigare för Malmö stad, vi minskar koldioxidutsläppen från transporterna av flaskor fyllda med kolsyrat vatten och därmed är detta också ett viktigt led i att uppfylla vårt miljömål om en minskning av koldioxidutsläppen med minst 25 procent till år 2012, säger Anders Rubin.

Moderaterna meddelade i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott på måndagen att de kommer att reservera sig mot ett sådant beslut

Kontaktpersoner

Anders Rubin 070636 26 77

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se