Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö stads årsresultat kan bli bättre än det budgeterade

Årets första utfallsprognos pekar mot en förbättring i årsresultatet jämfört med budget. Det prognostiserade årsresultatet har förbättrats med 144 miljoner kronor jämfört med budget. Årsresultatet har budgeterats till -260 miljoner kronor, men prognostiseras nu till -116 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet efter avdrag för realisationsvinster uppgår till -241 miljoner kronor, vilket är inom det av kommunfullmäktige beviljade underskottet.

Anledningen till den stora positiva avvikelsen jämfört med budget är att man fått ett överskott inom de gemensamma finansiella posterna, som beräknas bli 172 miljoner kronor. Knappt 100 miljoner kronor av överskottet förklaras av lägre pensionskostnader och personalomkostnader. Dock prognostiserar kärnverksamheterna ett sammantaget underskott på 28 miljoner kronor och sex av tio stadsdelar har underskott i sina prognoser jämfört med budget. Underskottet återfinns inom verksamhetsområdena skola, individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg.

För ekonomisk hjälp prognostiseras ett underskott på 70 miljoner kronor, vilket beror på ett ökat antal ärenden.

 

Kontaktperson

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 37)

 

 

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150