Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö stads bolag ska sponsra jämställt

Kommunstyrelsen antog på onsdagen en policy för jämställd sponsring som ska säkerställa att Malmö stads bolag beaktar jämställdhet och icke-diskriminering när resurser fördelas genom sponsringsavtal.

Anledningen till att man tagit fram policyn är en rapport som visar att jämställdhetsaspekterna saknas när man fattar beslut om sponsring och att sponsringsavtal gynnar verksamheter som i huvudsak riktar sig till män.

Ett förslag till policy skickades ut på remiss under hösten, och samtliga remissinstanser som kommit in med svar är positiva till det. I sitt yttrande nämner MKB Fastighets AB två sponsringsavtal som redan i dag uppfyller kravet på jämställd sponsring, ett med Yalla Trappan och ett med FC Rosengårds fotbollsskola.

Ärendet kommer att tas upp av kommunfullmäktige den 27 februari 2014.  

– Vi ska ta ett ansvar för att på varje område se till att flickor och pojkar, kvinnor och män ges samma rättigheter och möjligheter. Då ska vi självklart se till att resurser fördelas jämställt när de kommunala bolagen sponsrar. Vi har höga ambitioner för jämställdheten i Malmö stad och vi hoppas vi kan påverka fler att vilja se till att det blir bättre villkor inom till exempel idrotten, säger Martina Skrak (V), jämställdhetskommunalråd.

– Självklart måste Malmös jämställdhetspolitik även gälla det stöd som ges via sponsring. Könet ska inte avgöra vilket stöd vare sig Malmö stad eller dess bolag ger, säger Sofia Hedén (S), kommunstyrelsen.

– Malmö stads bolag ska arbeta efter ägardirektiv och de mål som kommunfullmäktige har bestämt. Jämställdhet är ett av våra prioriterade områden, därför är det naturligt att den sponsring som görs ska ske också ur ett jämställdhetsperspektiv, säger Nils Karlsson (MP), ledamot i kommunstyrelsen.


Kontaktpersoner

Martina Skrak, 0708-16 17 09

Sofia Hedén, 0703-56 41 68

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 11)


Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150
Alma Tabak

Alma Tabak

Presskontakt Presskommunikatör Malmö stad 0733 340721