Gå direkt till innehåll
Daniel Fleur, Out of Space, 2020
Daniel Fleur, Out of Space, 2020

Pressmeddelande -

Malmö stads konst- och kulturstipendiater 2021

Nu står det klart vilka som blir Malmö stads konst- och kulturstipendiater 2021. Varje år delar Malmö stad och Malmö Konstmuseum ut stipendier till ett stort antal konstnärer och kulturutövare med koppling till Malmö och Skåne.

Malmö stad delar ut 12 kulturstipendier för att främja och uppmärksamma stipendiaternas insatser i Malmös kulturliv.

– Malmö stads konst- och kulturstipendiater bidrar till ett rikare kulturliv i Malmö och Skåne. Nu i pandemitider känns det extra viktigt att dela ut stipendier som skapar förutsättningar för mer kultur i vår region och som möjliggör för stipendiaterna att ta nya kliv i sitt kulturskapande. Jag är säker på att vi kommer få se mycket spännande konst och kultur från våra stipendiater i framtiden, säger Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör Malmö stad.

Malmö Konstmuseum delar i år ut konststipendier och bidrag för 2 350 000 kronor till 19 konstnärer. Stipendierna räknas till några av landets största.

– Nu när konst- och kulturlivet står inför stora utmaningar så känns det särskilt angeläget att stötta en stor variation av konstnärsskap och konst. Jag är övertygad om att de stipendier och bidrag som Malmö Konstmuseum förvaltar kommer att göra stor skillnad för många konstnärer i år. Det kommer innebära arbetsro, möjligheter att ta sig an efterlängtade projekt och skapar utrymme för konstnärlig utveckling. Ett bättre konstklimat såväl regionalt som nationellt, säger Kirse Junge-Stevnsborg, chef på Malmö Konstmuseum.

Malmö stads kulturstipendier

Malmö stad delar ut 12 kulturstipendier till Malmöbor verksamma inom bland annat konst, litteratur, musik, teater och film. Dessutom tilldelas en kulturutövare ett kulturstipendium till minne av Gunni Johansson. Totalt har 102 ansökningar om stipendier för konstnärlig utveckling inkommit, där bildkonstnärer och musiker de största grupperna bland de sökande.

Stipendierna för konstnärlig utveckling går i år till

Alexander Skats, konstnär
Johan F. Karlsson, konstnär
Martine Flor Thunold, konstnär
Alvina Jakobsson, konstnär
Joel Metz, musikproducent och kompositör
Lelo Nika, musiker
Viktor Skara, filmkonstnär
Maria Maunsbach, författare,
Raja Bahari, författare,
Felicia Ohly, dramatiker

Stipendierna för värdefulla insatser går i år till

Charlotte ”Lotta” Lundgren, verksamhetsledare och VD för Drömmarnas hus i Malmö.
Fredrik Strömberg, inspiratör, organisatör och skribent inom seriekonsten.

Stipendium till Gunni Johanssons minne går i år till:

Moa Nissfolk, gitarrist

Malmö Konstmuseums konststipendier

I år blir det 19 skånska konstnärer som får dela på de 2,35 miljoner kronorna som delas ut ur tre konststipendiefonder. Det är Ellen Trotzigs fond, Emil Olssons minnesfond och Aase och Richard Björklunds fond som delas ut.

Totalt har 199 konstnärer sökt stipendier och 75 konstnärer bidrag. Urvalet görs bland annat med hänsyn till bredd när det gäller konstnärliga uttrycksformer; måleri, grafik, skulptur, installation, performance och film.

Under våren och sommaren så kommer mottagarna av Malmö Konstmuseums stipendier och bidrag presenteras närmare på Konstmuseets Instagram.

Malmö Konstmuseums konststipendier och bidrag går i år till

Ellen Trotzigs fond, stipendiater

Daniel Fleur
Jonas Malmberg
Danilo Stankovic

Aase & Richard Björklunds fond, stipendiater

Klara Berge
Ingeborg Blom Andersskog
Carolina Sandvik

Aase & Richard Björklunds fond, bidrag

Ann Blom Millroth
Olle Dahl
Maria Lavman Vetö,
Olof Nimar,
Elisabeth Wejsflog

Emil Olssons fond, bidrag
Bengt Adlers
Anna Berndtson
Bernt Franckie
Pia Hansson
Torsten Hylander
Bengt-Olof Johansson
Johan Röing,
Cecilia Sterner,

FAKTA OM KULTURSTIPENDIERNA

Stipendier för konstnärlig utveckling riktas till personer som står i början av sin konstnärliga bana för att främja den enskildes utveckling inom det kulturella området. Ändamålet för sökt stipendium skall tydligt anges i ansökan. Dessa stipendier kan endast sökas av enskild utövare för egen räkning. Stipendium kan endast beviljas person som är folkbokförd i Malmö.

Stipendier för värdefulla insatser riktas till personer som under lång tid gjort en värdefull insats i Malmös kulturliv. Stipendierna kan ej sökas för egen räkning. Förslag till stipendiat - nominering - kan lämnas av privatpersoner och av organisationer och institutioner inom kultursektorn i Malmö. Varje år skall två stipendier delas ut. Urvalet sker bland de personer som nominerats samma år och de föregående fyra åren.

Stipendierna är på 50 000 kronor.

FAKTA OM KONSTSTIPENDIERNA

Ellen Trotzigs fond delas ut till skånska konstnärer med inriktning måleri. 2021 delas 3 stipendier à 175 000 kronor ut ur fonden. Bakom fonden står konstnären Ellen Trotzig som testamenterade sin kvarlåtenskap till Malmö Konstmuseum. Stipendiefonden har delats ut årligen sen 1952.

Aase & Richard Björklunds Fond delar ut både stipendium och bidrag. Stipendierna går till yngre lovande skånska konstnärer. 2021 delas 3 stipendier à 175 000 ut och 5 bidrag à 100 000 kronor ut ur fonden. Bakom fonden står konstnären Richard Björklund.

Emil Olssons fond delar ut bidrag till skånska bildkonstnärer. 2021 delas 8 bidrag à 100 000 kronor ut. Bakom fonden står konstnären Emil Olsson.

Kontakt

Jennie Järvå, Enhetschef Kulturanalys & Stöd, kulturförvaltningen i Malmö stad

070-147 93 67, jennie.jarva@malmo.se

Kirse Junge-Stevnsborg, konstmuseichef, Malmö Konstmuseum,

073-2514998, kirse.junge-stevnsborg@malmo.se

Utskickat av Saskia Moquist, kommunikatör, kulturförvaltningen i Malmö stad. 
072-1514311, saskia.moquist@malmo.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se