Gå direkt till innehåll
Charlotte Johannesson får Malmö stads kulturpris 2022. Fotograf: Elin Skarin.
Charlotte Johannesson får Malmö stads kulturpris 2022. Fotograf: Elin Skarin.

Pressmeddelande -

Malmö stads kulturpris 2022 går till Charlotte Johannesson

Malmö stads kulturpriskommitté har beslutat utse konstnären Charlotte Johannesson som mottagare av 2022 års kulturpris. Charlotte Johannesson är textilkonstnär som på ett banbrytande sätt fört samman ett traditionellt textilt uttryck med ett visuellt digitalt.

Varje år delas Malmö stads kulturpris ut till en person som stått för värdefulla insatser i Malmös kulturliv. Priset riktas till personer som genom en mångårig kulturgärning berikat och utvecklat Malmös kulturliv och därmed gjort ett bestående avtryck.

Kommitténs motivering är:

Charlotte Johannesson tillhör de konstnärer som vill och vågar bryta ny mark och vidga de konstnärliga vyerna. För detta krävs mod, dels för att utmana normer för vad som kan räknas till konstfältet, dels för att våga utmana andra, mer informella normer, i detta fall samarbeten med tekniska och kommersiella företag. Charlotte har i sitt konstnärskap verkat inom det som med ett känt konstbegrepp betecknas ”det utvidgade fältet”, att ta existerande uttryck till förut okända höjder med nya perspektiv, material eller teknik.

Charlotte Johannesson får Malmö stads kulturpris för att hon på ett banbrytande sätt fört samman ett traditionellt textilt uttryck med ett visuellt digitalt, men också som en representant för det fria kulturlivet i Malmö, som när det får verka fritt, i grunden kan ge oss helt nya sätt att se på företeelser som för oss verkar välbekanta.

Kulturpriset, som består av en statyett samt en prissumma på 80 000 kronor, delades ut på en ceremoni i Rådhuset på onsdagsförmiddagen. Även årets kulturstipendiater var på plats och tilldelades sina diplom.

Kulturpriskommittén:

Carina Nilsson (S), ordförande i kommunfullmäktige

Björn Gudmundsson (S), 1e vice ordf kommunfullmäktige

Anja Nordberg Sonesson (M), 2e vice ordf kommunfullmäktige

Frida Trollmyr (S) kulturnämndens ordförande samt ansvarigt kommunalråd

Amanda Onsberg Brumark (L) 1e vice ordförande i kulturnämnden

Nicola Rabi (M) , 2e vice ordförande i kulturnämnden

Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör

Jennie Järvå, enhetschef Kulturanalys och Stöd, kulturförvaltningen

Malmö stads kulturstipendiater

Varje år delas cirka tolv kulturstipendier ut inom olika konstområden. Stipendierna tilldelas enskilda personer och är av två slag, kulturstipendier för konstnärlig utveckling och kulturstipendier för värdefulla insatser. Därtill tilldelas en kulturutövare ett stipendium till minne av Gunni Johansson. Läs mer om Malmö stads kulturstipendiater 2022 här.

Kontakt

Carina Nilsson, ordförande i kommunfullmäktige

telefonnummer: 040-34 10 27

Utskickat av Saskia Moquist, kommunikatör
saskia.moquist@malmo.se, 072-1514311

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se