Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö stads kulturstipendiater 2013 utsedda

Idag utnämnde kulturnämnden årets kulturstipendiater. Årets stipendier kommer att delas ut till 12 Malmöbor som är verksamma inom konst, design musik, film, teater, litteratur och serier.

Malmö stads kulturstipendier delas ut till personer för konstnärlig utveckling och värdefulla insatser i Malmös kulturliv.  Sammanlagt delas 12 stipendier om vardera 35.000 kronor ut. 

Utdelningen sker vid en ceremoni i Malmös Rådhus torsdagen den 30 maj kl 11.00. Ceremonin invigs av Kent Andersson, ordförande i Malmö kommunfullmäktige.  Varmt välkomna!

STIPENDIER FÖR KONSTNÄRLIG UTVECKLING

Stipendier för konstnärlig utveckling tilldelas personer som har avslutat sin konstnärliga yrkesutbildning och har påbörjat en professionell etablering inom det konstnärliga området.

 • Karin Granstad - Konst och design
 • Agnes Östergren - Konst och design
 • Fabio de la Rocha Passos Pinheiro - Konst
 • Jenny Ekdal - Design
 • Hanna Sköld Nilsson - Film
 • Gabriel Hermansson -Musik
 • Jenny Nilsson - Musik
 • Louisa Lyne - Musik
 • Sara Tuss Efrik - Litteratur
 • Sarah Kläpp - Serier

STIPENDIER FÖR VÄRDEFULLA INSATSER (nominerade)

Dessa stipendier riktas till personer som under lång tid gjort en värdefull insats i Malmös kulturliv. Stipendierna kan ej sökas för egen räkning , de utses efter nominering som kan lämnas av privatperson, organisationer och institutioner inom kultursektorn i Malmö.

 • Lennart Ström - filmproducent.
 • Nina Jemth - skådespelare, regissör och dramatiker. 


För mer information, kontakta:

 • Daniel Sestrajcic, ordförande i Kulturnämnden, tel: 076-851 91 10
 • Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, Kulturförvaltningen, tel: 076-634 29 27
 • Linda Kapusta, informatör, Kulturförvaltningen, tel: 040-34 48 57
 • Ria Åkesson, assistent/registrator, Kulturförvaltningen, tel: 040-34 48 50, ria.akesson@malmo.se


Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se