Gå direkt till innehåll
Malmö stads kulturstipendier 2015

Pressmeddelande -

Malmö stads kulturstipendier 2015

Idag utnämnde kulturnämnden årets kulturstipendiater. Årets stipendier kommer att delas ut till 12 Malmöbor som är verksamma inom konst, design musik, film, teater, litteratur och serier. Utdelningen sker i Rådhuset den 28 maj kl 11.00.

—Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom en mängd olika kulturella områden. Malmö stads kulturstipendier har en lång tradition och bidrar till att stärka kulturlivet i staden, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör i Malmö stad.

I år var det 94 personer som ansökte om stipendium för konstnärlig utveckling och liksom tidigare år dominerar områdena bildkost och musik. Till stipendiet för värdefulla insatser lämnades 10 nomineringar in.

—De här stipendiaterna visar på hela bredden av Malmös fantastiska kulturliv. Det ska bli spännande att följa dessa talanger i deras framtida kulturutövande, säger Fiona Winders (V), ordförande i kulturnämnden.

STIPENDIER FÖR KONSTNÄRLIG UTVECKLING

Följande kulturutövare har fått stipendium för konstnärlig utveckling:

Eric Length Konstnär, utbildad i Fri konst vid Konsthögskolan i Malmö. Eric undersöker i sin konst kopplingarna mellan den fysiska världen, kroppen och psyket. Han arbetar intuitivt med utforskandet av människans olika psykologiska och kulturella sammanhang, vilket ofta resulterar i skulpturer i gips, metall och funna objekt eller i collage med tusch och sot.

Nina Jensen Konstnär, utbildad i Fri konst vid Konsthögskolan i Malmö. Ninas konstnärskap kretsar kring vetenskaplig forskning och andligt sökande. Hon vill skapa en miljö som uppmuntrar till samtal om konsten och vill gärna nå en ny publik. Genom media som film, teckning och kollektiva workshops närmar hon sig frågor om det naturliga och det konstruerade i såväl samhälle som natur.

Sophia Lithell Möbelformgivare, utbildad vid Beckmans och Konstfack i Stockholm. Hon designar möbler i naturmaterial och inspireras av gamla hantverkstekniker, som får ett samtida, avskalat formspråk. Karaktäristiska exempel är pallar i flätad näver och bordet Stapla, med en stomme av knuttimrat trä. Sophia vill bygga upp en småskalig möbelkollektion som produceras lokalt och hållbart.

Sergey Vasiliev Filmare, utbildad vid Fridhems Folkhögskola samt Broby Grafiska Yrkeshögskola. Sergey vill erbjuda ett annorlunda och utmanande perspektiv på filmskapandet, grundat i hans egen erfarenhet av att vara invandrare i Sverige utan tillgång till språk eller sociala koder. Med ett klassiskt bildspråk, tydlig dramaturgi och säker regi har han gjort flera prisvinnande kortfilmer.

Kristoffer Rostedt Musiker, utbildad vid Musikhögskolan i Malmö. Han är främst improvisationsmusiker, med trumset som huvudinstrument. Våren 2014 var han med och startade Bullret Jazzklubb. Han utforskar nya former av samspel och vill fortsätta att utvecklas genom internationella samarbeten. Kristoffer spelar i band där karaktär, sväng och närvaro är gemensamma kvaliteter.

Anna Fält Musiker, utbildad vid North Karelia University of Applied Sciences i Finland. Anna är sångerska, artist och folksångpedagog. I sin senaste föreställning ”¡RÅ!” kombinerar hon finno-ugrisk folksång med flamencodans. Anna vill samla in sångtexter från finnskogarna i Värmland, komponera egen musik och fortsätta att utvecklas i tvärkonstnärliga samarbeten.

Anton Jansson Musiker, utbildad vid Rytmisk Musikkonservatorium i Köpenhamn. Anton är en mångsidig frilansande gitarrist och kompositör och spelar i band som Feivel och Brigaden. Han är medlem i Havtorn Records, där han också verkar som arrangör. Anton vill utvecklas musikaliskt och vill arbeta vidare med att bygga upp sina fasta bandkonstellationer i Öresundsregionen.

Linnéa Eriksson Poet, utbildad vid Konsthögskolan Valand i Göteborg. Linnéa arbetar med undersökande poesi där hon använder sig av musikens metoder för att hitta nya vägar i språket. Genom att översätta mellan olika medier, konstformer och språk och genom att använda sig av andra språks grammatik har hon skapat nya och spännande rum i det svenska språket.

Lisa Ewald Serietecknare och konstnär, utbildad vid Serieskolan, Kvarnby Folkhögskola. Hon arbetar i flera olika tekniker, vilket syns i debutboken ”Allt kommer bli bra” från 2013. Den innehåller både illustrationer, foton av graffittimålningar, broderier, collage och korta serier. Med humor och en skarp blick på samhället ifrågasätter Lisa värderingar och normer kring kroppen, välfärd och politik.

Alexandra Loonin Dramatiker, utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö. Hon skriver och producerar för två olika fria grupper och i det arbetet undersöker hon hur man skapar kreativa miljöer för kollektivt skapande. Alexandra vill med stöd av queer fenomenologi, fantasi och lekfullhet bidra till att flytta berättelsen bort från normsamhället och därigenom ändra synen på vad som anses vara roligt.

STIPENDIER FÖR VÄRDEFULLA INSATSER

Följande kulturutövare har fått stipendium för värdefulla insatser:

Magnus Gertten Regissör, filmproducent och manusförfattare som är upphovsman till en rad dokumentärfilmer med fokus på Malmö. Han är en av grundarna bakom det Malmöbaserade produktionsbolaget Auto Images, där han förutom sitt eget arbete har agerat mentor åt många unga Malmöfilmare inom både spel- och dokumentärfilm. Med sina dokumentärfilmer har Magnus bidragit till att bredda, fördjupa och berika bilden av Malmö.

Gunnar Krantz Serieskapare, konstnär och lärare som haft en drivande roll i skapandet av Seriestaden Malmö. Han har bidragit till att utveckla Serieskolan, Kvarnby Folkhögskola, till en av de främsta serieutbildningarna i Skandinavien och är nu lektor i visuell kommunikation på Malmö Högskola. Gunnar har även publicerat en rad serieböcker, bland annat med självbiografiska teman. Genom sina nätverk och sitt mentorskap har han stöttat framväxten av nya generationer serieskapare i Malmö.

FAKTA OM MALMÖ STADS KULTURSTIPENDIER

Stipendier för konstnärlig utveckling riktas till personer som står i början av sin konstnärliga bana för att främja den enskildes utveckling inom det kulturella området. Ändamålet för sökt stipendium skall tydligt anges i ansökan. Dessa stipendier kan endast sökas av enskild utövare för egen räkning. Stipendium kan endast beviljas person som är folkbokförd i Malmö.

Stipendier för värdefulla insatser riktas till personer som under lång tid gjort en värdefull insats i Malmös kulturliv. Stipendierna kan ej sökas för egen räkning. Förslag till stipendiat - nominering - kan lämnas av privatpersoner och av organisationer och institutioner inom kultursektorn i Malmö. Varje år skall två stipendier delas ut. Urvalet sker bland de personer som nominerats samma år och de föregående fyra åren.

FÖR KOMMENTARER, KONTAKTA:

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Relaterade event

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se