Skip to main content

​Malmö stärker sin position inom arkitektur form och design

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2017 10:10 CEST

Form/Design Center blir en plattform i den nya regionala noden. Foto: Daniel Modig, Ikoncept

Malmö stad har beslutat att etablera en regional nod i Malmö för gestaltad livsmiljö – arkitektur, form och design. Kommunstyrelsen avsätter 600 000 kronor för ändamålet.

Syftet med en regional nod är att stärka Malmös och Skånes position inom gestaltad livsmiljö, att lösa aktuella samhällsutmaningar och arbeta för en hållbar utveckling. Detta ska ske bland annat genom bred samverkan, bättre utbildning, samhällsdebatt och stöttande av företagstillväxt inom kreativa näringar.

Malmö stad ska i nära samarbete med Region Skåne, näringslivet, universitet och myndigheter utveckla en regional nod med internationella och nationella kopplingar. Noden håller samman flera aktörer med olika uppdrag och mötesplatser. Form/Design Center kommer att vara en av flera plattformar. Andra aktörer som kopplas ihop i noden för gestaltad livsmiljö kan bland andra vara regering och myndigheter, regionalt exportcentrum, branschorganisationer, samhällsentreprenörer och civilsamhälle. Kulturnämnden har fått i uppdrag att ta fram en detaljerad plan hur verksamheten i noden ska organiseras.

Bakgrunden till etableringen av är den översyn av form-, design- och arkitekturpolitiken som regeringen uppdragit åt Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson att utreda, och som överlämnades till kulturminister Alice Bah Kuhnke den 14 oktober 2015. Utredningen Gestaltad Livsmiljö föreslog en nära samverkan mellan nationella aktörer och såväl nya som befintliga regionala aktörer. Bland annat pekades Form/Design Center i Malmö ut som en lämplig aktör, jämte Röhsska museet i Göteborg, Samestiftelsen i Jokkmokk och Bildmuseet i Umeå.

Regeringen förbereder en proposition för för området gestaltad livsmiljö, en arkitekturpolicy samt en policy för levande städer. Sammantaget syftar det till en ny politik på området och inriktning för berörda myndigheter.

– Det här är en efterlängtad satsning på arkitektur, form, design som inte bara kommer att stärka de kreativa näringarna och kulturlivet utan också kan bidra till fler arbetstillfällen i Malmö och regionen, säger Frida Trollmyr (S), kulturkommunalråd.

– Noden blir viktig för att hålla en position i täten när det gäller kunskap om hållbara livsmiljöer men också för att sprida kunskapen och bidra till att omsätta den i konkret gestaltning och omställning, säger Märta Stenevi (MP), stadsbyggnadskommunalråd.

För mer information kontakta
Frida Trollmyr 070 8319304
Märta Stenevi 0732 34 24 82
Kami Petersen, politisk sekreterare 070 893 69 00