Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö storsatsar på klimatanpassning

Hur klarar städerna klimatförändringar som ihållande skyfall, högre havsvattennivåer eller långa värmeböljor? Med hjälp av två EU-projekt satsar nu Malmö på bättre beredskap, bland annat genom att ta fram en handlingsplan och testa olika lösningar.

I projektet GRaBS (Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and Eco Towns) deltar 14 olika partnerorganisationer från Storbritannien, Grekland, Litauen, Österrike, Italien, Sverige, Nederländerna och Slovakien. Malmö stad är en av deltagarna i det treåriga projektet och får 1,6 miljoner kr i EU-bidrag.

- Inom ramen för projektet kommer vi att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning i Malmö. Vi kommer också att delta i ett mentorsprogram med utbyte med andra partnerländer, vilket kommer att ge oss värdefull kunskap, säger Anna Jersby, projektledare för Malmös del i GRaBS.

Malmö har tidigare i höst dessutom fått pengar från miljöprogrammet LIFE+ för perioden 2007-2013 för projektet GreenClimeAdapt (Green Urban Tools for Climate Adaptation). Malmö stad får ca 16 miljoner kr till klimat-anpassningsåtgärder - åtgärder för testa hur städerna kan hantera följderna av de pågående klimatförändringarna.

Malmö planerar exempelvis att skapa ett system med öppen dagvatten-hantering, testa nya system av gröna fasader som växer på ett vajersystem en bit ifrån fasaden och pröva nya lättviktstak (gröna tak) som ska byggas upp av lokalt tillgängliga material.

- Att delta i sådana här projekt gör att vi får upp klimatanpassning högt på agendan. Och det är viktigt att vi börjar redan nu, så vi står beredda när effekterna av klimatförändringarna börjar bli riktigt kännbara, säger Anna Jersby

För ytterligare information kontakta Anna Jersby, 040-34 21 29, 0708-34 18 77, anna.jersby@malmo.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se