Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö – Sveriges första Fairtrade city

Malmö utropades i dag av Rättvisemärkts generalsekreterare Alice Bah Kuhnke till Sveriges första Fairtrade city vid en ceremoni i Stadshuset. Malmö har nu tagit de första stegen mot att öka konsumtionen av Rättvisemärkt i kommunen och mot ökad medvetenhet om rättvis handel i Malmö. Vid kommunstyrelsens sammanträde 17 maj 2006 fattades beslutet att Malmö stad ska verka för att bli en Fairtrade city-diplomerad stad. Eftersom alla kriterier för att bli certifierad redan uppfyllts och godkänts av Rättvisemärkt kunde Malmö stad direkt efter beslutet tagits utropas till Sveriges första Fairtrade city. Rättvisemärkt lanserade i början av 2006 Fairtrade city-konceptet som funnits sedan 2001 i Storbritannien. Att bli Fairtrade city innebär att man inom de offentliga och privata sektorerna tar gemensamt ansvar för att det som konsumeras i stor utsträckning är Rättvisemärkt. Det handlar också om lokala informationsinsatser och kampanjer för att öka kännedomen om Rättvisemärkt och etisk konsumtion. Genom att konsumera Rättvisemärkt certifierade produkter säkerställs att mänskliga rättigheter inte kränkts under produktionen. Många av de varor som upphandlas och konsumeras i Sverige produceras i utvecklingsländer. Med etisk konsumtion avses konsumtion av produkter där hänsyn tagits till mänskliga rättigheter och International Labour Organization (ILO) åtta kärnkonventioner under produktionen. För att bli Fairtrade city-certifierad krävs dels politiskt stöd från kommunledningen, dels att en styrgrupp som samordnar och driver arbetet framåt och ansvarar för att rapportera till Föreningen för Rättvisemärkt bildas. Malmös styrgrupp består av följande: Ordförande: Carina Nilsson, kommunfullmäktigeledamot Sekreterare: Catarina Rolfsdotter-Jansson, journalist Ulf Hansson, företagare, Morot & annat Jasmin Rezai Lind, verksamhetsledare för Rättvis Handel inom Röda Korsets ungdomsförbund Kristian Smedjeback, ordförande Världsbutiken i Malmö Birte Reng Svensson, kvalitets- och miljösamordnare, serviceförvaltningen Birgitta Gisby, informatör, miljöförvaltningen Kontakt: Carina Nilsson, ordförande i styrgruppen, tel: 0702-46 50 38 Emma Enebog, projektledare för Rättvisemärkt, 0735- 60 68 03 Mer information: Mer information om Fairtrade city, bl a listan med vilka butiker, arbetsplatser etc som har Rättvismärkt i Malmö finns på malmo.se/miljo

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se