Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö undertecknar klimatdeklarationer

Malmö fortsätter med sitt engagemang för miljön och klimatfrågorna genom att underteckna två nya klimatdeklarationer.

Dels de Europeiska borgmästarnas upprop om att minska klimatpåverkan på lokal nivå.

Dels Eurocities klimatdeklaration som innebär att Malmö åtar sig att genomföra en strategi för att bekämpa klimatförändringar.

Borgmästarnas upprop har initierats av EU-kommissionen som med klimatinitiativet Covenant of Mayors riktar sig till företrädare för Europas städer och stadsregioner. Genom att stödja initiativet åtar sig Malmö bland annat att gå längre än EU:s mål vad gäller koldioxidutsläpp, ta fram en handlingsplan för arbetet med hållbar energi, arrangera energidagar, delta på den årliga borgmästarkonferensen och sprida initiativets budskap.

Eurocities klimatdeklaration innebär att Malmö bland annat ska anamma en strategi som visar på hur globala mål kan anpassas till lokal nivå. En lokal klimatplan ska upprättas och Malmö åtar sig också att regelbundet mäta och rapportera minskade utsläpp av växthusgaser.

- Båda initiativen ligger mycket väl i linje med Malmös ambitioner på miljö- och klimatområdena och även med allt det arbete som redan gjorts och görs för att Malmö ska förbli en av världens främsta städer på hållbar stadsutveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s).

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu 040 34 10 02

Julia Janiec, stabschef 040 34 10 04 eller 070 597 07 47

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070623 85 71

(Ärende 16 och 32)

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se