Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö värd för revisornernas årskonferens

Den 20-21 maj genomför Starev sin årskonferens på Malmö Börshus med Malmö stadsrevision som värd.
Ett drygt hundratal förtroendevalda kommunala revisorer träffas för att diskutera och utbyta erfarenheter om utvecklingen av den kommunala revisionen.

Detta sker dels genom föredrag med olika innehåll (framtidsfrågor, styrning och lekmannarevision i kommunala bolag samt nyttan med utvärderingar) se bifogat program.

Starev är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting och regioner där det finns egna revisionskontor. Samarbetet i Starev innebär att unik kunskap om organisation, verksamhet och ekonomi när detta samlas under ett tak och ökar möjligheten till kontinuitet och helhetsperspektiv i revisionsarbetet.

Starev har varit en pådrivare när det gäller tillkomsten en revisionsdelegation inom SKL (Sveriges kommuner och landsting) vars uppdrag bl a är att återkommande uppdatera, dokumentera och fastställa god revisionssed i kommunal verksamhet.

De förtroendevalda revisorernas granskar på uppdrag av kommunfullmäktige att nämnder och styrelsen bedriver sin verksamhet ändamålsenligt, med rättvisande räkenskaper och en god intern kontroll. Revisorerna ska uttala sig om detta i revisionsberättelsen till kommunfullmäktige.

Starev arbetar kontinuerligt för en utveckling av den kommunala revisionen och två mycket viktiga frågor är att:

-         fortsätta arbetet med att verka för en oberoende kommunal revision

-         fortsätta utveckla vägledningen för kvalitetssäkring av revisionen, ur de förtroendevaldas perspektiv och med utgångspunkt från god revisionssed.

 

För mer information kontakta:

Sten Dahlvid, ordförande i revisorskollegiet Malmö stad
Telefon: 0709 – 42 39 00
E-post: malmostadsrevision@malmo.se

Arne Hasselgren, ordförande i Starev och Stadsrevisionen i Göteborg
Telefon: 0706 – 74 31 62
E-post: info@starev.se
Hemsida: www.starev.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se