Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö vann Sveriges Arkitekters planpris

Under fredagen fick Malmö stad ta emot Sveriges Arkitekters planpris vid Kaspergalan i Stockholm. Priset fick Malmö för "strategin för stadens offentliga rum". Vid prisutdelningen var kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu och stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson från Malmö stad närvarande.

Vid Kaspergalan under Arkitekturdagen i Stockholm delades Sveriges Arkitekters arkitekturpriser i fem kategorier ut. Malmö stad vann årets planpris för sitt strategiska och framgångsrika arbete med att utveckla Malmös offentliga rum under en lång följd av år. De övriga nominerade till planpriset 2008 var Göteborg, Åre och Jönköping.

Närvarande vid prisutdelningen var kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu .
- En stad är uppbyggd kring de offentliga rummen och att göra dessa till arenor för människors möten är en av de viktigaste politiska frågorna, säger Ilmar Reepalu.
- I Malmös förvandling under senare år har omsorgen om våra gemensamma vardagsrum - parkerna, torgen och stränderna - varit en av de viktigaste ambitionerna Både för att det ger synliga resultat. Malmö blir vackrare, tryggare och attraktivare, men framför allt för att vi malmöbor därigenom får en ännu starkare känsla och stolthet för vår stad. Dagens pris bekräftar att ett långsiktigt, målmedvetet och innovativt arbete ger resultat. Vi har förmånen att ha många kreativa och skickliga medarbetare i Malmö som gör denna förvandling möjlig. Det här priset stärker oss alla i vårt fortsatta arbete, avslutar en mäkta stolt Ilmar Reepalu efter prisutdelningen

Planprisjuryn betonade både Malmös arbetssätt och själva resultatet. Politiskt antagna program som anger inriktning och långsiktig styrning, konkreta åtgärdsprogram ofta framtagna i dialog med malmöborna, vackra och spännande nya offentliga rum för alla Malmöbor men också med speciell inriktning på barn och unga. Malmös stadsrum har också fyllts med lockande nyskapande installationer och arrangemang.

Vid prisutdelningen fanns också Malmös stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson med.
- Vi som arbetar med Malmös offentliga rum har fått en framträdande roll i förändringen av Malmö, vår kompetens har fått utvecklas och fått starkt politiskt stöd. En kombination av stor lyhördhet, välgrundade analyser, omvärldsspaningar samt mod och kraft att satsa på nytt är några av de faktorer som varit viktiga i vårt strategiska arbete. Det är många enskilda medarbetare som skall ta åt sig av denna utmärkelse, men den spiller också över på vårt goda samarbete med fastighetsägare, föreningar, detaljhandel och organisationer, säger Gunnar Ericson och avslutar
- Det samlade helhetsansvaret och samordningen som vi har för kedjeförloppet - planering, händelser och folkliv - för och i det offentliga rummet är nog unikt i landet.

För ytterligare information kontakta

Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare, gatukontoret, Malmö stad, 
0708-341397

www.malmo.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se