Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö vill ha kvar möjligheten för alkoholservering efter 03.00

Ingress: Kommunstyrelsen i Malmö avstyrker i ett remissvar till regeringen ett förslag från folkhälsoinstitutet om att ingen alkoholservering på restaurang ska få ske efter klockan 03.00 på natten. Kommunstyrelsen menar att tidpunkten ska kunna bestämmas lokalt. Text: Kommunens och polismyndighetens kännedom om de lokala förhållandena och yttre omständigheterna ( i Malmös fall exempelvis närheten till Köpenhamn) gör bestämmande av serveringstiderna till ett viktigt lokalt alkoholpolitiskt instrument, skriver man i remissvaret. Kommunstyrelsen avstyrker också ett förslag om att kommunen ska få sätta ett tak för hur många serveringstillstånd som ska finnas med en serveringstid längre än till klockan 01.00. Kommunens och polismyndighetens kännedom om de lokala förhållandena, tillsammans med tydliga kriterier för utökad serveringstid i Malmös riktlinjer för serveringstillstånd, borgar för en optimal och restriktiv bedömning i de enskilda fallen. Kommunstyrelsen tillstyrker samtidigt ett förslag om att samtliga tillstånd om utökade serveringstider ska omprövas vartannat år. I Malmö finns idag 24 serveringstillstånd med en serveringstid till klockan 02.00, 36 tillstånd med en serveringstid till klockan 03.00 och 6 tillstånd med en serveringstid till klockan 05.00. När det gäller reglerna för alkoholhaltiga lättdrycker vill kommunstyrelsen i Malm ö ha en skärpning så att alkohollagens definition av alkoholdrycker anpassas till den punktskattemässiga definitionen. Därmed skulle gränsen för vad som betraktas som alkoholdryck sänkas och de alkoholhaltiga lättdryckerna skulle omfattas av den åldersgräns som gäller vid försäljning av alkohol till ungdomar. - Vi ska så långt som möjligt skydda ungdomar från att hamna i alkholmissbruk och då är en sådan förändring viktig, säger kommunalrådet Birgitta Nilsson (s) i en kommentar. När det gälle r serveringstiderna så anser vi att det måste kunna tas lokala hänsyn och att det är de lokala myndigheterna som bäst kan bedöma situationen. Därför avstyrker vi de förslag som går ut på att man i ökad utsträckning ska reglera serveringstiderna centralt.

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se