Gå direkt till innehåll
Malmökonstnären Per Wizen presenteras på Malmö Konstmuseum

Pressmeddelande -

Malmökonstnären Per Wizen presenteras på Malmö Konstmuseum

Malmö Konstmuseum 22.11 2008 - 18.1 2009

 

Barbro och Holger Bäckströms konststipendiat 2008:

PER WIZÉN

Malmökonstnären Per Wizén förhåller sig till frågor om makt och rollspel i sina konstverk. Hans konstnärliga metod är både omständlig och tidsödande. Sedan slutet av 1990-talet klipper Per Wizén ut detaljer ur färgbilder, hämtade från konstkataloger och böcker, med renässans- och barockmålningar av mästare som Uccello, Piero della Francesca och Caravaggio. Därefter fogar han omsorgsfullt ihop bitarna till collage där de töms på sitt tidigare innehåll och ges ett nytt budskap. Slutligen förs originalcollagen över till cibachromer, vilka dras upp i väldiga format, där skarvarna retuscheras bort. Motiven träder fram till synes ur någon av mästarnas hand men har med Wizéns hjälp färgats av vår tids konventioner och associationer. Berättelserna i konstverken kan upplevas som oroande. Genom den förföriska ytan av klassiskt måleri förmedlas en stark känsla av smärta och våld i scener kring manipulation och sexuellt utnyttjande.

Nu tilldelas Per Wizén ett av Sveriges största konststipendier i och med att han mottager Barbro och Holger Bäckströms stipendium 2008. I F-rummet presenteras ett flertal av hans konstverk i museets samling.

Per Wizén är född 1966 i Norrköping. Han studerade på Konsthögskolan i Malmö och bor samt arbetar i Malmö. Han har senare år bl.a. ställt ut separat på Brändström + Stene, Stockholm, Galleri Ping Pong, Malmö och Kabinetten van de Vleeshal, Middelburg. Han har även deltagit i flera grupputställningar på bl.a. Vestfossens Kunstlaboratorium, Norge, Åbo Konstmuseum, Kuntsi Konstmuseum, Vasa, Centre Culturel Suedois, Paris, The Frissiras Museum, Aten, Nationalmuseum, Stockholm, Rooseum i Malmö, Tramway, Glasgow, och Palazzo Forti, The Museum of Modern and Contemporary Art, Verona.

Välkommen till vernissage och stipendieutdelning lördagen den 22 november kl. 14.00-16.00 i F-rummet på Malmö Konstmuseum. Stipendiet överlämnas kl. 15.00 av museichef Göran Christenson, Malmö Konstmuseum.

_______________________________________________________________________________

Ett av de senaste stora tillskotten till Malmö Konstmuseums samlingar är Barbro och Holger Bäckströms donation. Nästan 300 verk av Barbro Bäckström; teckningar, skulpturer i nät, brons och aluminium samt grafik, från mitten av 1960-talet fram till konstnärens bortgång 1990 ingår i donationen. Paret Bäckström var betydande konstnärer i det svenska konstlivet under 1960-1990. Holger Bäckström var ena halvan i konstnärsduon Beck & Jung och Barbro Bäckström var en av våra mest begåvade skulptörer under senare hälften av 1900-talet. Förutom konstverken överfördes även ekonomiska medel till Malmö Konstmuseum, vars avkastning är avsedd för ett betydande konstnärsstipendium. Stipendiet är tänkt att delas ut en gång per år till lovande svenska konstnärer och är ett av de största och betydelsefullaste i Sverige. Tidigare stipendiater är Eva Löfdahl, Cecilia Edefalk, Dan Wolgers och Truls Melin.

För mer information och pressbilder besök museets websida www.malmo.se/konstmuseum eller var god kontakta: Marika Reuterswärd tel. +46-(0)40-344427 e-post marika.reutersward@malmo.se

Malmö Konstmuseum

Malmöhusvägen, Box 406, SE-201 24 MalmöTel. +46-(0)341000 (vx) Fax +46-(0)40-12409

E-post: malmokonstmuseum@malmo.se Websida: www.malmo.se/konstmuseum

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se