Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmöpanelen ger svar till politikerna

Nu är det dags för Malmöpanelen att svara på frågor. Cirka 1600 Malmöbor ingår i panelen. Personerna i Malmöpanelen har valts ut slumpmässigt men bildar tillsammans ett slags mini-Malmö. Innan jul kommer resultaten av den första Malmöpanelen att presenteras på malmo.se/panelen.

Deltagarna i Malmöpanelen får svara på 20 frågor inom olika områden som den här gången bland annat handlar om demokratifrågor, stadsbyggnads- och miljöfrågor. Några exempel är hur man ställer sig till höghus, ifall begravningsplatser kan ses som parker, och hur tillgängliga Malmö stads anställda och politiker är.

- Detta är ett sätt bland många andra för att fler ska kunna vara delaktiga, säger Anneli Philipson (v), kommunalråd med ansvar för demokratifrågor i Malmö stad. Svaren vi får kommer att brytas ner och analyseras och blir därmed ett värdefullt underlag. Man kan säga att Malmöpanelen hjälper oss politiker att känna av olika uppfattningar och få in synpunkter i god tid innan beslut fattas i olika frågor.

Malmöpanelen kommer att svara på politikernas frågor tre gånger om året. Flera tusen Malmöbor har blivit tillfrågade och av dem har 1600 tackat ja till att delta i Malmöpanelen. 60 procent är födda på 60-, 70- och 80-talet.

- Det är väldigt roligt, men också viktigt, att så många yngre Malmöbor ingår i panelen eftersom många yngre inte alltid har hunnit få erfarenhet av att engagera sig i kommunalpolitiken, säger Anneli Philipson.

De olika nämnderna skickar sina frågor till kommunens styrgrupp för demokratiutveckling som i sin tur väljer ut maximalt 25 frågor per tillfälle. Det är bara Malmöpanelen som har möjlighet att svara på frågorna som ligger på en webbsida - men självklart kan panelen om så önskas också besvara frågorna på papper. Svaren kommer att sammanställas och redovisas på www.malmo.se/panelen för att alla andra Malmöbor ska kunna ta del av resultaten. Höstens undersökning kommer att presenteras på webbsidan innan jul.

För mer information och intervjuer kontakta

Anneli Philipson (v), kommunalråd med beredningsansvar för utveckling av demokratin,

040 - 34 10 17, 070-64 04 002

Grethe Lindhe, projektledare, Stadskontoret Malmö stad, 0706-94 11 15

Fakta:

Malmöpanelen och Malmöinitiativet är ett led i kommunstyrelsens beslut om utveckling av e-demokratin i Malmö. Läs mer om E-demokrati i Malmö på www.malmo.se under rubriken Påverka.

Malmöpanelen besvarar maximalt 25 frågor från stadens politiker cirka 3 gånger per år.

En politisk styrgrupp väljer ut vilka frågor som ska skickas ut.

Den första undersökningen görs i november 2008.

Resultaten från den första undersökningen presenteras december 2008 på www.malmo.se/panelen

1600 Malmöbor ingår och Malmöpanelen är landets största medborgarpanel.

Malmöinitiativet startade i somras och gör det möjligt för vem som helst att lämna förslag och tycka till om andras. Hittills har 123 förslag kommit in. Läs mer på www.malmo.se/initiativet

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se