Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmös äldreomsorg får godkänt i ny rapport från SKL

Idag presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rapporten "Öppna jämförelser 2008", där man jämför kommunernas vård och omsorg om äldre. Malmö klarar sig bra och får godkänt på de allra flesta områden - samtidigt finns det förbättringsområden.

Rapporten syftar till att stimulera kommunerna att i samverkan med landstingen utveckla och förbättra vården och omsorgen om äldre. Årets rapport innehåller 21 indikatorer vilket är mer än en dubblering av det som redovisades år 2007. För Malmös del redovisas 14 indikatorer i år jämfört med 2007, då 9 indikatorer redovisades. Malmö fick i förhållande till övriga storstäder gott betyg.

- Vi kommer att analysera rapporten för att förbättra vår verksamhet, men även undersöka varför Malmö inte finns representerat med fler indikatorer, till exempel så saknas vårt arbete med palliativ vård helt, säger Eva Lundberg, chef för stadskontorets avdelning vård och omsorg.

Förbättringsområden
Det finns en del förbättringsområden för Malmös del, samtidigt som marginalerna för vissa mätningarna är små, som till exempel för läkemedelsföreskrivningar.

- Ett område som vi kommer att titta närmre på är förebyggandeverksamhet för fallskador i nära samarbete med sjukvården, fortsätter Eva Lundberg.

- Vi har många projekt igång i samverkan med sjukvården för stödja verksamheterna och den äldre Malmöbon, och förhoppningsvis kommer detta att visa sig i framtida mätningar, säger Eva Lundberg.

Några exempel på projekt som är igång är Läkemedelsgenomgångar, förebyggande hembesök och Fixartjänster.

Utbildad personal
I årets rapport ligger Malmö bra till i jämförelsen avseende personal med vård och omsorgsutbildning på gymnasienivå och personal med eftergymnasial nivå (t.ex. sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter) vilket ger "gult" respektive "grönt" i rapporten, det vill säga över medelvärdet. I förra årets rapport hade indikatorn med andel personal som har omvårdnadsutbildning "rött".

Nöjd brukare i hemtjänsten
Ett annat förbättringsområde enligt rapporten för Malmö är området andel nöjda brukare i hemtjänsten. Av de cirka 60 kommuner som ingår i mätningen ligger Malmö på ranking 55. I Malmös egna undersökning fick hemtjänsten helhetsbetyget 73 (Nöjd-Kund-Index), vilket enligt Statistiska centralbyrån, som utförde undersökningen, är ett gott betyg från den enskilde på dennes upplevelser av vården och omsorgen.

12 procent av 80+ bor på särskilt boende
I Malmö bor 65 procent av de över 80 år hemma utan hjälp. 23 procent bor hemma, men får den hjälp de behöver. Endast 12 procent bor på särskilt boende. Målet i Malmö är att alla som vill bo hemma ska få göra det.

Fakta om rapporten
Detta är den andra sammanhållna jämförelsen av olika resultat- och resursindikatorer för äldreomsorgen på kommunnivå som publiceras av SKL. Rapporten vill stimulera till utveckling av verksamheten och lyfta fram goda exempel för fortsatt jämförelsearbete kommuner emellan.

Rapporten redovisar några olika indikatorer för äldreomsorgen i kommunerna med tabeller, kartor och diagram, samt en rangordning från 1 till 290. I rapportens redovisas de kommuner som tillhör de 25 procent bästa med grönt, de som tillhör de 25 procent sämsta med rött och medelkommunen får gult resultat, för vissa indikatorer.

Hela rapporten finns att ladda ned på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida: www.skl.se

För ytterligare information:
Eva Lundberg
avdelningschef
Stadskontoret, Avdelning vård och omsorg
Telefon: 040-34 77 80, 0708-63 62 24

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se