Gå direkt till innehåll
Malmös första cykelgata testas i Videdal

Pressmeddelande -

Malmös första cykelgata testas i Videdal

Insatserna för att öka cyklandet ytterligare i Malmö tar nu ett nytt steg. En sträcka genom Videdal blir den första cykelgatan som testas här, efter nederländsk modell.

Malmö har gjort sig känd som en cykelstad i internationell toppklass. Stora investeringar i cykelvägar, säkra cykelöverfarter, hyrcykelsystem och cykelparkeringar har gjorts de senaste åren och kommer att fortsätta.

Tekniska nämndens trafikutskott beslutade vid sitt möte idag om ett nytt inslag för cykeltrafiken: en cykelgata. Det blir en 700 meter lång etapp av Hohögsgatan i Videdal som görs om för att trafiken ska anpassas efter cyklisters villkor.
– Malmö ska ligga i framkant för nya grepp som underlättar för cykeltrafiken. Den här sträckan, som både har arbetspendling och fritidstrafik, har goda förutsättningar för att öka cykeltrafiken och att skapa en tryggare miljö för alla, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

Cykelgator är vanliga i nederländska, danska och tyska städer.

Gatuetappen kommer även i fortsättningen att tillåta biltrafik, men förhållandena i den fysiska miljön ändras så att cyklisterna sätter tempot för trafiken. Gatan ska också göras grönare och kännas mer inbjudande. Längs vissa delar försvinner möjligheten till bilparkering på gatan.

Målen med förändringen är både att öka cykeltrafiken och att skapa en säkrare trafikmiljö. Boende i området har tidigare vänt sig till Malmö stad för att ta upp hur bilisters fortkörningar orsakat otrygghet i området.
– Det är ett intressant experiment som vi nu genomför. Vi kommer att utreda under hösten och då besluta om hur vi går vidare. Jag vill påpeka att arbetsutskottet var enigt i denna fråga, säger Håkan Linné (L), 1:e vice ordförande i tekniska nämnden.

Några av förändringarna:
• Rekommenderad hastighetsgräns på sträckan blir 20 kilometer i timmen.
• Trafikanter från korsande vägar får väjningsplikt.
• Tre fartgupp för bilister placeras på sträckan.
• 22 träd i urnor placeras ut i gatan för att bidra till en trevligare gatumiljö.

Förändringarna genomförs under juni. En mätning av effekterna görs i september.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Schönström, 0709-116897, eller via Anders Malmström, pressansvarig för S, 0768-707952
Håkan Linné, 0701-893631, eller via Christoffer Karlsson, politisk sekreterare för L, 0734-166497

Fakta
• Den nya cykelgatan på Hohögsgatan löper mellan Videdalsvägen i väster till Toftanässtigen i öster. Via Toftanässtigen finns sedan en cykelväg som leder till Bara och bokskogen i Torup.
• 26 procent av Malmöbornas resor görs med cykel. Målet till år 2030 är att öka andelen till 30 procent.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterat innehåll

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se