Gå direkt till innehåll
Siegfried Gutmann, Walter Gerson och Schulim Bürger hedras med en Snubbelsten var. Foto: Paulina Nordling, Malmö stad
Siegfried Gutmann, Walter Gerson och Schulim Bürger hedras med en Snubbelsten var. Foto: Paulina Nordling, Malmö stad

Pressmeddelande -

Malmös första Snubbelstenar har installerats

Malmö har nu fått sina första Snubbelstenar installerade på Posthusplatsen. De hedrar tre personer som föll offer för Förintelsen och är en del av det europeiska konstprojektet Stolpersteine.

– Med sin placering i det offentliga rummet skapar Snubbelstenarna tillfälle att minnas, reflektera och sörja, säger Suzanne Sandberg, som är stadsarkivarie i Malmö.

En Snubbelsten är ett minnesmärke i form av en mässingspläterad gatsten med inskription som identifierar en person som föll offer för Förintelsen. Stenen placeras vanligtvis vid personens senast kända bostadsadress. Runt om i Europa finns i dagsläget över 90 000 så kallade ”Stolpersteine” nedlagda som en påminnelse om personer som föll offer för Förintelsen.

Konstprojektet initierades av den tyske konstnären Gunther Demnig i början av 1990-talet. Tanken är att stenarnas placering i offentliga miljöer blir ett sätt att hedra och minnas de judar, romer, homosexuella eller politiska motståndare som förintades eller fördrevs av nazisterna 1933–1945.

De tre personer som Malmös Snubbelstenar hedrar är Schulim Bürger, Walter Gerson och Siegfried Gutmann, tre judiska män som alla anlände till Malmö, och som kort tid efter ankomst avvisades och därefter mördades i nazisternas förintelseläger. Att stenarna placerats på Posthusplatsen vid Malmö Centralstation beror på att det tidigare låg ett Tullhus där, vilket blev den första ankomstplatsen i Malmö.

– Vi får aldrig glömma Förintelsen och att Sveriges hållning fick konsekvenser. Genom Snubbelstenarna blir historien personlig, det gäller tre människoöden som påverkades av beslut som togs av svenska myndigheter. De arkiv vi förvarar i Malmö stadsarkiv är till för de levande och genom dem kan vi lära oss om både det förflutna och vår nutid, säger Suzanne Sandberg. I samband med att Snubbelstenarna sattes på plats hölls en minnesceremoni där anhöriga till de tre hedrade offren deltog.

Den 20 september bjuds allmänheten in till ett föredrag på Malmö stadsarkiv om forskningen bakom Malmös tre Snubbelstenar och vilka de hedrade männen var. Malmö stadsarkiv tar även fram pedagogiskt material kring Snubbelstenarna, riktat till unga på högstadiet och gymnasiet.

– Genom sin plats i det offentliga rummet görs ett mörkt kapitel i Europas historia synlig för alla. Platsen blir en påminnelse och väcker eftertanke samtidigt som den kan användas i pedagogiska syften för skolklasser, avslutar Suzanne Sandberg.

Initiativet till Malmös Snubbelstenar kommer från kommunstyrelsen och projektet har fungerat som ett samarbete mellan Malmö Stadsarkiv, Judiska församlingen i Malmö, Berättargruppen Förintelsens efterlevande samt Forum för levande historia.

Fakta:

Det finns i nuläget över 90 000 Snubbelstenar på en rad olika platser och länder runt om i Europa, framför allt i Tyskland. Sverige fick sina första Snubbelstenar 2019 som installerades på tre olika platser i Stockholm.

Konstprojektet Stolpersteine inleddes av konstnären Gunter Demnig i Tyskland i början av 1990-talet för att hedra de människor som förintades av nazisterna 1933–1945. Syftet med Snubbelstenarna är att förbipasserande ska stanna till och reflektera ett ögonblick, men Gunter Demnig hoppas också att Snubbelstenarna ska bidra till medvetenhet om brott mot mänskliga rättigheter och påminna om vikten av ett öppet samhälle.

Kontakt:

Suzanne Sandberg, stadsarkivarie, Malmö stadsarkiv
0728-877573
suzanne.sandberg@malmo.se

Utskickat av:

Paulina Nordling, kommunikatör på kulturförvaltningen, Malmö stad
0706-182265
paulina.nordling@malmo.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se