Gå direkt till innehåll
Malmös fria kulturliv får 73,9 miljoner 2019

Pressmeddelande -

Malmös fria kulturliv får 73,9 miljoner 2019

Malmös kulturnämnd har fastställt kulturstödsbudgeten för 2019. Stödet till Malmös fristående kulturaktörer och studieförbund 2019 uppgår till drygt 73,9 miljoner kronor för 2019, en ökning med 1,6 miljoner jämfört med 2018.

Budgeten omfattar 73,9 miljoner kronor i olika former av stöd till fristående kulturorganisationer och till studieförbunden. 49 kulturorganisationer har beviljats verksamhetsstöd om totalt 47 Mkr och de 10 studieförbunden får sammanlagt 18,4 Mkr. Projektstödsanslaget uppgår till 6,6 Mkr och för stipendier avsätts ca 1,8 Mkr.

- Det fria kulturlivet i Malmö är otroligt viktigt för staden, därför är vi nöjda med att kulturstödsbudgeten för 2019 nu är på plats. Medlen till projektstöd är också en tydlig markering av att vi vill ge utrymme för förändring och nya initiativ, säger Frida Trollmyr kultur och fritidskommunalråd (S).

- Vid sammanträdet beslöt även kulturnämnden att ge förvaltningen ett uppdrag att genomföra en konsekvensanalys över de aviserade nedskärningarna i Region Skånes kulturbudget, berättar Frida Trollmyr.

Så här lyder uppdraget som var ett förslag från Socialdemokraterna och Liberalerna: ”Att ge kulturförvaltningen i uppdrag att göra en konsekvensanalys av Region Skånes kulturnämnds besparingar och hur det drabbar Malmös kulturliv och nämndens ansvarsområden, samt återkomma till nämnden senast april.”


För ytterligare information, kontakta:

Frida Trollmyr, 0736-297912

Nashab Farhikhtah, 0768-707854

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se