Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmös klimatinvesteringar inspirerar

Malmö stads klimatinvesteringsprogram har mellan 2008 och 2012 fokuserat på förnyelsebar energi, hållbara transporter och resande. Sex olika åtgärder har tillsammans beviljats 4,5 miljoner kronor för sina gröna lösningar.

Det handlar bland annat om ett samarbete mellan Malmö stad och Region Skåne för att göra kollektivtrafiken till ett mer attraktivt alternativ än bilen, och en akvifäranläggning på Ikeas varuhus i Svågertorp. Anläggningen hjälper till att reglera varuhusets värme och kyla på ett miljövänligt sätt med hjälp av grundvattenbaserade energisystem. Ikeas anläggning har tagit emot många studiebesök och varit så framgångsrik att företaget planerar för ett liknande system i ett kommande huvudkontor och hotell i Malmö. Akvifäranläggningen ska täcka hela kylbehovet och värmebehovet ska tillgodoses med spillvärmeförstärkt grundvatten. Tack vare arbetet med geoenergisystemlösningar inom Ikea Sverige har liknande anläggningar kunnat installeras ibland annat Italien, Finland, Norge och USA.  

Ett projekt med en demonstrationsanläggning för en soldriven stirlingmotor, som också är en del av klimatinvesteringsprogrammet, har visat prov på en innovativ teknik för småskalig och billig energiproduktion på landet. Malmös erfarenheter har lett till att man gjort liknande investeringar i Turkiet och södra Afrika. Projektet har också bidragit till att göra Malmö till en stad som ligger i framkant när det gäller solenergiteknik.

– Det är onekligen positivt att Malmös många satsningar på smarta, gröna lösningar inspirerar andra. På så sätt gynnas inte bara miljön och Malmöborna utan många fler, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Samarbete mellan stat, kommun och företag är ett framgångsrikt koncept att driva klimatarbete på. Jag menar nu att det är dags för staten att lansera nästa stora investeringsprogram. Ingen rår på de här frågorna själv och detta arbetssätt driver på innovationer, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd.

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Karolina Skog, 040-34 36 57

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 26)

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 345 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 26 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se