Gå direkt till innehåll
Markförsäljning i Lockarp ger 500 nya arbetstillfällen, Castellum uppför ett logistikcentrum för uthyrning till företaget Budbee.
Markförsäljning i Lockarp ger 500 nya arbetstillfällen, Castellum uppför ett logistikcentrum för uthyrning till företaget Budbee.

Pressmeddelande -

Markförsäljning i Lockarp ger 500 nya arbetstillfällen

500 nya jobb skapas när Malmö stad säljer fastigheten Bolaget 1 till fastighetsbolaget Castellum.
Under tisdagen gav Malmö stads tekniska nämnd klartecken till affären, som gör det möjligt för Castellum att här uppföra
ett logistikcentrum för uthyrning till företaget Budbee.

Fastigheten Bolaget 1 ligger inom detaljplan 5466 i Lockarp utanför Yttre Ringvägen i södra delen av Malmö. Området omfattar 1,7 hektar byggklar mark avsedd för särskilt verksamhetsområde med logistik- och kontorsfunktioner.

Castellum avser att bygga och förvalta en industri- och kontorsbyggnad för uthyrning till företaget Budbee som är ett techbolag som arbetar med logistiklösningar för främst hemleverans av e-handel.

Försäljningen och etableringen möjliggör för cirka 500 arbetstillfällen av terminalanställda och chaufförer. I avtalet ingår en överenskommelse om social hållbarhet i projektet med Castellum.

Köpesumman för tomten är 25 miljoner kronor. Tillträdesdatum är 1 juli 2021.

- Det här är bra för Malmöborna och för hela regionen. För Malmös del har vi de senaste åren sett en kraftig tillväxt inom tjänsteföretag, besöksnäringen och i den offentliga välfärden. Just logistik är en bransch som vi i kommunen har pekat ut som särskilt prioriterad för att växa. Det finns många arbetslösa Malmöbor som förhoppningsvis kan hitta arbete i det här nya området. Jag är väldigt glad åt företagens satsning, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande.

- E-handeln växer stadigt och som en effekt av Coronapandemin ser den bara ut att öka. Det är mycket positivt att en aktör inom denna framtidsbransch etablerar sig i Malmö och som med 500 nya arbetstillfällen bidrar till stadens långsiktiga tillväxt, säger Håkan Linné (L), förste vice ordförande i tekniska nämnden.

- Utöver Castellums åtaganden har arbetsmarknads- och socialförvaltningen tillsammans med Budbee inlett ett samarbete angående rekryteringsprocessen, berättar, Julia Källquist, projektledare på fastighets- och gatukontoret.

  För ytterligare information och kommentar, kontakta:
  Andreas Schönström, 0709-116897, andreas.schonstrom@malmo.se
  Håkan Linné, 0701-893631, per-hakan.linne@malmo.se

  Fastighets- och gatukontoret
  Projektledare, Julia Källquist, 0734-488716
  Katarina Burle, sektionschef kommunikationsenheten, 0706 341710


  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Presskontakt

  Presstjänst

  Presstjänst

  Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

  Välkommen till Malmö stad!

  Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

  Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

  I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

  Läs mer på www.malmo.se