Gå direkt till innehåll
HSBs planerade projekt i kvarteret Spiggan, Sorgenfri. Tidig skiss av fasad mot sydväst.
HSBs planerade projekt i kvarteret Spiggan, Sorgenfri. Tidig skiss av fasad mot sydväst.

Pressmeddelande -

​Maximal kvartersmix i Sorgenfri med 150 nya bostäder

Malmö stads tekniska nämnd godkände idag tre markförsäljningar, som tillsammans ger Malmö omkring 150 nya bostäder med blandade upplåtelseformer – mitt inne i stan. Köpare är HSB, som i det nya stadskvarteret Spiggan planerar bygga både hyresrätter och bostadsrätter, och JM, vars bostadsrätter i olika former kompletterar det i övrigt närmast färdigbyggda kvarteret Föraren intill Båghallarna i Sorgenfri.

– Det här är två exempel på blandade bostadskvarter i Sorgenfri. I kvarteret Spiggan tar HSB ansvaret för blandade upplåtelseformer på kvartersnivå. JM kompletterar med bostadsrätter i kvarteret Föraren, där det redan finns hyresrätter, LSS-bostäder och kompislägenheter för unga. Den variationen känns bra, säger Jan Johansson, fastighetskontorets projektledare för utbyggnaden av Sorgenfri.

Kvarteret Spiggan längs med den ombyggda Industrigatan intill S.t Knuts väg blir ett kvarter med hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. HSB står bakom båda projekten, som tillsammans ger cirka 100 nya bostäder.

– Markköpen innebär att vi kan erbjuda HSBs bosparande medlemmar både hyres- och bostadsrättslägenheter på central adress i Malmö, säger Pernilla Nevsten, produktionschef på HSB.

JM:s projekt i kvarteret Föraren kommer att innehålla cirka 55 bostadsrätter i form av stadsradhus, lägenheter och vindsvåningar i olika storlekar, från enrummare till fyrarummare.

– Vi på JM tycker att det är väldigt roligt att vara med och utveckla den nya delen av Sorgenfri. Vårt projekt utgår från devisen ”stadsliv med hjärtat på rätta stället” och syftar på den centrala placeringen i staden och det hållbarhetsfokus som genomsyrar områdets utveckling. Projektet erbjuder möjlighet för människor i många olika faser i livet, med olika drömmar och behov, att göra Sorgenfri till sitt hem och bidra till en levande stadsdel, säger Tomas Niklewski, projektledare JM Region Syd.

När första etappen av utbyggnadsområde Sorgenfri, det tidigare storkvarteret Spårvägen, är färdigbyggt kommer det finnas cirka 800 nya bostäder på gammal industrimark.

– I Malmö möter vi bostadsbristen med att bygga tätt och blandat. Därför är jag glad över att få vara med och besluta om ännu några byggen i det område där bussgaraget tidigare låg. Så skapar vi förutsättningar för att leva grönt och urbant, säger Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

– De nya bostadskvarteren i Sorgenfri andas mycket Malmö. Industrihistoria och kreativa verksamheter kommer att ligga vägg i vägg med hyresrätter och bostadsrätter som passar många Malmöbor, säger Anders Rubin (S) tillförordnad ordförande i tekniska nämnden.

Fakta om avtalen

Spiggan 1 (HSB Sundsfastigheter AB): 52 bostäder som upplåts med bostadsrätt samt en lokal, totalt ca 4 400 kvm bruttoarea, BTA. Total köpeskilling: 13 660 500 kronor.

Spiggan 2 (HSB Sundsfastigheter AB): 50 bostäder och en lokal som upplåts med hyresrätt och omfattar totalt cirka 3 600 kvm BTA. Total köpeskilling: 11 146 000 kronor

Föraren 2 (JM AB): 53 bostäder som upplåts med bostadsrätt och omfattar totalt cirka 4 740 m² BTA. Total köpeskilling: 15 174 500 kronor.

Priserna är satta till 3 200 kr/kvm BTA för bostäder och 2 000 kr/kvm BTA för kontor och övriga lokaler, och är bestämda med utgångspunkt i de priser kommunen under senare tid tillämpat vid försäljning av jämförbar mark. Antalet bostäder som anges i avtalen är en uppskattning, och kan komma att justeras.

Kontakt

Pernilla Nevsten, produktionschef HSB, 010-442 01 21, pernilla.nevsten@hsb.se

Tomas Niklewski, projektledare JM Region Syd, 040-16 56 25, tomas.niklewski@jm.se

Jan Johansson, projektledare Sorgenfri, fastighetskontoret, Malmö stad, 0705-60 96 65, jan.johansson@malmo.se

Anders Rubin (S), tf ordförande i tekniska nämnden, 0706- 36 26 77, anders.rubin@malmo.se

Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden, 0709-79 77 38, anders.tornblad@malmo.se

Ämnen

Kategorier

RegionerPresskontakt

Fastighets- och gatukontoret: Caroline Franzén

Fastighets- och gatukontoret: Caroline Franzén

Press- och projektkommunikatör Presskontakt fastighets- och gatukontorets verksamhet. Kommunikatör Nyhamnen m fl stadsutvecklingsprojekt. 0733-70 89 11

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se