Gå direkt till innehåll
Medarbetare höll fast brukare

Pressmeddelande -

Medarbetare höll fast brukare

En medarbetare i funktionsstödsförvaltningen försökte få en brukare att avsluta en aktivitet genom att hålla fast personen. Övrig personal avbröt fasthållningen och stöttade brukaren i direkt anslutning till händelsen.

Fasthållning är en otillåten begränsningsåtgärd som inte ska användas inom LSS. Händelsen bedöms därför vara ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah och anmäls av funktionsstödsnämnden till Inspektionen för vård och omsorg.

Den berörda medarbetaren arbetar inte längre i verksamheten. För att undvika att någonting liknande händer igen har verksamheten bland annat anställt fler stödpedagoger och all personal ska gå en utbildning i lågaffektivt bemötande.

Kontaktperson
Mats Bystedt, enhetschef i funktionsstödsförvaltningen, 0708-54 70 09.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden, 
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Annie Boldt, kommunikatör i funktionsstödsförvaltningen, 0733-11 84 33.

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150