Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Medborgarna måste se tydliga resultat av förnyelsearbete i Fosie

Den botaniska trädgården på Lindängelund måste bli en naturlig del av Fosie och kopplingen till stadsdelens företagarby måste stärkas.
Det är några av synpunkterna i det yttrande över ”Stadsutveckling Fosiestråket” som Fosie stadsdelsfullmäktige på onsdagen fattade beslut om.

Dialog-PM ”Stadsutveckling Fosiestråket” är ett underlag för diskussioner kring framtida förändring, förnyelse och förädling av Fosies gator, torg, gång- och cykelstråk, parker och bebyggelse. Det är också ett led i ett pågående översiktsplanarbete.
Fosie stadsdelsfullmäktige tycker framtagandet av skriften visat på stor delaktighet och nytänkande. Men politikerna tycker också att det är viktigt att trycka på vissa saker.

- Det är nödvändigt att det blir kortsiktiga synbara resultat i stadsdelen, samtidigt som de långsiktiga planerna pågår, kommenterar Anders Nilsson (S), ordförande i Fosie stadsdelsfullmäktige.

Nya miljöredovisningen klar
Årets upplaga av Fosies miljöredovisning visar både på förbättringar och försämringar. Till exempel minskar Fosies energianvändning stadigt men stadsdelens pappersförbrukning har gått upp. De anställda flyger i mindre omfattning än tidigare och dessutom har taxiresorna minskat.

Övriga ärenden
Alla ärenden presenteras närmare på www.malmo.se/fosie.

Mer information:
Kontakta Anders Nilsson (S), ordförande, tel 0708-74 39 93.

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se