Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mellan istid och värmebölja, föreläsning på Stadsbiblioteket i Malmö

Onsdag 26 nov kl 17 i Röda rummet

Meteorolog Lars-Erik Werner, klimatansvarig på SMHI och specialist på det skånska vädret, talar om den globala uppvärmningen och dess konsekvenser.

Lars-Erik Werner har arbetat nästan fyrtio år som meteorolog och rapporterat om ungefär lika många stormar. Nu arbetar han på SMHI Malmö och hörs ofta på P4 Radio Malmöhus. Sveriges Radio är SMHI:s största kund - ca 20 gånger om dagen intervjuas meteorologen i direktsändning i de flesta av Götalands distrikt.
Medarr: ABF/Malmö och KF Solidar.

För ytterligare information kontakta Kersti Pullerits, tel 0733-664987.

Eva Jönsson
Informationssekr
040-660 86 02
eva.m.jonsson@malmo.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se