Gå direkt till innehåll
Dans på biblioteken blir verklighet.
Dans på biblioteken blir verklighet.

Pressmeddelande -

Mer dans på biblioteken

Litteratur, läsning och dans blir verklighet när Biblioteken i Malmö inleder nationellt samarbete med Riksteatern Skåne och tar in en kommunkoreograf. Utlysningen startar i mars.

Under våren inleds samarbetet med Riksteatern Skåne kring projektet med en kommunkoreograf på Biblioteken i Malmö. Satsningen ger Malmöbor en möjlighet att möta dans på nya platser och på nya sätt.

– Berättande sker på flera olika sätt – det skrivna ordet, den målade bilden och också genom dans. Helt i linje med bibliotekets uppdrag att vara till för alla ser jag en vinst i att utforska kraften i dansens ordlösa berättelser som tar det fysiska rummet i anspråk. Jag ser mycket fram emot detta samarbete, säger Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie Biblioteken i Malmö.

Ett årslångt projekt
Konceptet kommunkoreograf är ett initiativ och en metod som provats och utvecklats sedan 2016. Många kommuner har genomfört och jobbar med en egen kommunkoreograf, under förkortningen KOKO. Projektet är ett sätt för kommuner att ha dansresidens och tillgängliggöra dansen för sina invånare. Genom en utlysning ges en koreograf eller dansgrupp ett uppdrag i ett årslångt projekt som genomförs i nära samarbete med den organisation eller plats där projektet genomförs.

– Att ha en kommunkoreograf här i Malmö känns självklart. Förutom att kombinationen läsning och dans är konstnärligt intressant, fyller det ett behov av att utforska nya verktyg för språkinlärning och berättande. Tanken är också att rikta sig till unga 16–19 år, en grupp som ofta uttrycker att de vill dansa mer, säger Jennie Järvå, chef kulturstrategiska enheten, kulturförvaltningen.

Utlysningen startar i mars och bygger på en samfinansiering mellan stat, region och kommunala medel via Riksteatern Skåne, Kulturrådet och Malmö stad.

För ytterligare information kontakta Jennie Järvå, chef kulturstrategiska enheten, kulturförvaltningen, 0701–47 93 67, jennie.jarva@malmo.se

Utskickat av Tereza Franzén, kommunikatör Biblioteken i Malmö, 0709–71 69 35, tereza.franzen@malmo.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Relaterat innehåll

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se