Gå direkt till innehåll
Mer resurser till Malmös skolor

Pressmeddelande -

Mer resurser till Malmös skolor

Nu får Malmös kommunala skolor mer resurser till jämlikhetsfrämjande insatser. Alla skolor tar del av den statliga satsningen, vilket kommer att innebära personalförstärkningar på skolorna.

Malmö har tilldelats drygt 122 miljoner kronor i statsbidrag under 2019 för att skapa en likvärdig skola. Nu har grundskolenämnden fördelat pengarna som ska främja jämlikhet mellan och inom stadens skolor.

32 miljoner kronor fördelas till Malmös kommunala skolor med 1000 kronor per elev, och 42 miljoner kronor fördelas till skolorna baserat på elevernas socioekonomiska förutsättningar. Fördelningsmodellen gör att alla skolor kan utöka personalen med minst en tjänst, efter just sina behov. Det kan till exempel vara förstärkning av resurser i form av bibliotekarie, kurator, lärarassistent eller liknande.

30 miljoner kronor används till redan pågående satsningar för bland annat utökningen av elevkoordinatorer, translanguaging, SvA-utbildning, matematikutvecklande insatser, läsgrupper med seniorer, NTA (Natur och teknik för alla), biblioteksutveckling, förskoleklassutveckling samt betyg- och bedömningsstöd.

15 miljoner kronor används till utvecklingsområdena elevhälsa, digitala verktyg och mobila stödteam.

3,4 miljoner används för övriga uppdrag eller områden, vilket bland annat innefattar språkstöd i skolorna och följeforskning till insatserna för en likvärdig skola.

– Vi välkomnar verkligen dessa medel, som kommer att stärka skolan i Malmö ytterligare, säger Sara Wettergren (L), skolkommunalråd tillika ordförande i grundskolenämnden.

– Detta är en otroligt viktig satsning av regeringen, vi välkomnar tillskottet till det redan pågående arbetet för en likvärdig och jämlik skola i Malmö, säger Sanna Axelsson (S), vice ordförande i grundskolenämnden.

Statsbidraget för en likvärdig skola är öronmärkta för de kommunala skolorna. Malmös fristående skolor kompenseras enligt en egen modell.

För mer information, kontakta:

Sara Wettergren, 070-9591716
Anna Zachrisson, presskontakt, 0723911352

Ämnen

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se