Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljödomstolen ger gatukontoret rätt

Gatukontoret och miljöförvaltningen i Malmö har haft olika uppfattning om vad som ska betraktas som en störning från byggarbetsplats vid Käglinge bygata. Miljödomstolen meddelade i dom 2008-11-07 att gatukontorets tolkning beträffande vilka riktvärden för bullerstörningar som ska tillämpas är korrekt.

Miljödomstolen skriver i sin dom att miljöförvaltningen saknat fog för sitt förbudsföreläggande - att arbeten enbart får bedrivas efter kl 09.00. Domen innebär att arbetena på Käglinge bygata påbörjas som planerat varje morgon kl. 07.00.

Miljödomstolen delade också gatukontorets uppfattning om att arbeten fick bedrivas som planerats tills ärendet slutligen avgjorts. Miljödomstolens beslut gäller omedelbart.

- Gatukontoret planerar och utför sina arbeten utifrån att eventuella störningar ska minimeras. På Käglinge bygata har vi hela tiden hållit oss inom de riktvärden som gäller för buller från byggarbetsplats. Trots detta kan det vara någon som upplever tillfällig störning vid våra arbeten, säger gatudirektör Rolf Jonsson.

För ytterligare information kontakta Roland Fridh på gatukontoret, 040-34 13 16 eller 0708-741316, roland.fridh@malmo.se.  

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se